Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anė Jankuvienė-Puknaitė

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos spaudos veikėja.

Jañkuvienė-Puknáitė Anė 1866 VIII 21Jodžiūnuose (Pilkalnio aps.) 1913 VII 27Klaipėdoje ar Bitėnuose, Mažosios Lietuvos spaudos veikėja. Martyno Jankaus žmona. Jankuvienė-Puknaitė mokėsi vokiečių mokykloje, anksti įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1889 įstojo į „Birutės“ draugiją. Jos pastangomis nebuvo likviduota Birutės draugija. Jankuvienė-Puknaitė buvo draugijos Lietuvaičių šviesa (įkurta 1900 Tilžėje) iždininke. Draugijai padovanojo 100 egzempliorių M. Jankaus išspausdinto lietuviškojo elementoriaus, kuris buvo išdalytas knygininkams, o šie jį išplatino neturtingose šeimose. Draugijai nustojus veikti, Jankuvienė-Puknaitė įsitraukė į Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose darbą. 1909 su šeima persikėlė į Klaipėdą. Esant sunkiai padėčiai Jankaus spaustuvėje, 1912 Jankuvienė-Puknaitė turgaus halėje atidarė spaudos kioską. M. Jankus su vaikais išvyko į Bitėnus, o Jankuvienė-Puknaitė liko Klaipėdoje. Ji dažnai lankydavo jaunimo draugijų sueigas, sakydavo kalbas. 1912 lapkritį dalyvavo Plikių „Beržo“ susirinkime, padovanojo draugijos bibliotekai daug knygų. Jankuvienė-Puknaitė buvo linksmo būdo, mėgo dainuoti liaudies dainas, kalbėjo gražia Pietnemunės tarme. Palaidota Bitėnų kapinėse, Jankų giminės kapavietėje. 1983 čia pastatytas senovinį krikštą primenantis medžio paminklas (autoriai P. Steponavičius ir A. Zolubas).

L: Kaunas D. Donelaičio žemės knygiai. V., 1993, p. 72–75.