Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvaičių šviesos“ draugija

Mažosios Lietuvos moterų organizacija, įsteigta 1900 Tilžėje.

„Lietuváičių šviesõs“ draugijà, pirmoji Mažosios Lietuvos moterų organizacija, įsteigta 1900 II 25 Tilžėje. Idėją iškėlė Jonas Jurgelaitis dar 1894. Pirmininkė Marta Zauniūtė. Ketino imtis švietimo darbo: rengti paskaitas, įsigyti knygų, prenumeruoti periodinius leidinius, atidaryti biblioteką (buvo išrinkta bibliotekininkė U. Vabalienė). Surengė kelias sueigas, išplatino Anės Jankuvienės-Puknaitės padovanoto lietuviško elementoriaus 100 egzempliorių. Veikė iki 1901.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos bibliotekos. Vilnius, 1987, p. 121.

Vytautas Gocentas