Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolfas Monynas

Adolf Monien, Klaipėdos krašto politikos veikėjas.

Monýnas Adolfas (Adolf Monien), 1939 I 20–1939 III 23 Viliaus Bertulaičio vadovautos Klaipėdos krašto Direktorijos narys. Monynas nuo 1919 vadovavo komunistinės krypties Darbininkų partijai (vok. Arbeitspartei), leido komunistinį laikraštį „Arbeiter-Zeitung“, palaikė ryšius su Lietuvos ir Vokietijos komunistų partijomis. 1933 ši partija įtraukta į nacistinį judėjimą, vėliau nustojo veikusi. Kaip Darbininkų partijos lyderis ir Vienybės sąrašo atstovas Monynas dalyvavo 1935 krašto V seimelio rinkimuose. Laimėjus Vienybės sąrašui, Monynas išrinktas seimelio pirmininko A. Baldžiaus pavaduotoju. Klaipėdos krašto nacistų vadui Ernstui Neumannui įsteigus Kultūrferbando vadų tarybą, Monynas paskirtas darbininkų vadu. 1939 pradžioje E. Neumannas pavedė Monynui iki balandžio 1 d. įkurti naują nacistinę profesinę darbininkų organizacijųjų sąjungą – Darbo frontą. Vykdydamas E. Neumanno pavestą darbą, 1939 I 18 Monynas sušaukė apie 100 darbininkų profesinių organizacijų pasitarimą, nors kai kurios socialdemokratinės krypties profsąjungos nelabai norėjo stoti į nacistinę organizaciją. Vis dėlto susirinkimas pritarė Darbo fronto įsteigimui. Jo vadu tapo Monynas.

L: Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992, p. 51, 249, 250, 286, 294.