Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vienybės fronto rinkimų komitetas

Klaipėdos krašto politinių partijų blokas, veikęs 1925–1926.

Vienýbės frònto rinkmų komitètas (vok. Wahlkomitee für die Einheitsfront), Klaipėdos krašto politinių partijų – Klaipėdos krašto žemės ūkio partijos (Memelländische Volkspartei), Klaipėdos krašto tautos partijos (Landwirtschaftspartei) ir Klaipėdos krašto socialdemokratų partijos – blokas, veikęs 1925–1926. 1925 X 19 laimėjo rinkimus į Klaipėdos krašto seimelį (gavo 27 vietas iš 29). Iširo 1926 XI 6 seimelio posėdyje socialdemokratams ir Klaipėdos krašto žemės ūkio ir tautos partijų atstovams atsisakius balsuoti prieš Erdmono Simonaičio Direktoriją.

L: Valsonokas R. Klaipėdos problema. V., 1989; Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939 metais. V., 1992.