Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wiliam Riegel Schmalstieg

Viljamas Rygelis Šmolstygas, JAV kalbininkas. Vienas žymiausių prūsistikos specialistų.

Schmalstieg Wiliam Riegel (Viljamas Rygelis Šmòlstygas) 1929 X 3Sayre (JAV), JAV kalbininkas. Vienas žymiausių prūsistikos specialistų. Vilniaus universiteto garbės daktaras (1994). 1950 baigė Minnesotos universitetą (JAV). Pensilvanijos universitete (JAV) klausė A. Senno, Antano Salio, Vinco Krėvės paskaitų. 1956 šiame universitete už disertaciją Criteria for the Determination of Slavic Borrowings in Lithuanian [Slavų kalbų įtaka lietuvių kalbai] gavo daktaro laipsnį. 1963–1964 Minnesotos universiteto, nuo 1965 – Pensilvanijos valstijos universiteto (angl. University Park, JAV) profesorius; dėsto ir lietuvių kalbą. Tyrinėja indoeuropeistikos, slavistikos ir ypač baltistikos problemas, lietuvių kalbos istorinę sintaksę. 1982–1984 Baltų studijų plėtros asociacijos pirmininkas. 1991 rinko Amerikos mokslininkų parašus peticijai JAV prezidentui, kad būtų pripažinta Lietuvos nepriklausomybė. 1986 stažavo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Bendradarbiauja žurnale „Baltistica“. Parengė knygą Readings in Old Prussian, 1965 [Senovės prūsų kalbos skaitiniai], studijas The Old Prussian Verb, 1970 [Senovės prūsų kalbos veiksmažodis], An Old Prussian Grammar, 1974 [Senovės prūsų kalbos gramatika], Studies in Old Prussian, 1976 [Senovės prūsų kalbos studijos], The Lithuanian Language – Past and Present, 1982 [Lietuvių kalba – praeitis ir dabartis], monografiją A Lithuanian Historical Syntax, 1988 [Lietuvių kalbos istorinė sintaksė] ir kitų knygų. Parašė straipsnių iš lietuvių kalbos istorinės sintaksės, prūsistikos, baltų ir slavų kalbų santykių sričių. Su Stephenu C. McCluskeyʼu ir Valdžiu J. Zepu paskelbė Bazelyje (Šveicarija) rastą senosios prūsų kalbos teksto fragmentą (1975). Į anglų kalbą su B. Jėgeriu išvertė Janio Endzelīno veikalą Baltu valodu skaņas un formas, 1948 [Comparative Phonology and Morphology of the Baltic Languages, 1971, Baltų kalbų garsai ir formos], su R. Armentrout – Algirdo Sabaliausko knygą Žodžiai atgyja, 1967 [Noted Scholars of the Lithuanian Language, 1973].

L: LE; Sabaliauskas A. Viljamas Šmolstygas // Žodžiai ir žmonės. V., 1974; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija, t. 2. V., 1982.