Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Salys

XX a. lietuvių kalbininkas.

Salỹs Antanas 1902 VII 21Reketėje (Kretingos aps.) 1972 VII 31Filadelfijoje (JAV), lietuvių kalbininkas. Hum. m. dr. (1929). 1923–1925 Kauno universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, 1925–1929 Leipzigo universitete – baltistiką, slavistiką ir indoeuropeistiką, 1929 Hamburgo universitete – eksperimentinę fonetiką. 1930–1939 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1939–1943 – Vilniaus universitete (profesorius 1939), 1944–1946 Greifswaldo, Tübingeno, nuo 1947 – Pensilvanijos (Filadelfijoje) universitetuose. Lietuvių tarmių klasifikacijoje įtraukė ir Mažosios Lietuvos tarmes, kurias aprašė savo veikale Lietuvių kalbos tarmės (1935; 2 leidimas 1946 Tübingene), Pirmajame lietuvių tarmių žemėlapyje (1933). Istorinės fonetikos ir dialektologijos studijoms panaudojo Kryžiuočių ordino šaltiniuose (vad. Wegeberichtai) užfiksuotas lietuviškas vietovardžių formas. Daug prisidėjo prie Klaipėdos krašto ir Rytprūsių senųjų lietuvių vardyno išsaugojimo, vietovardžių rekonstravimo. 1956 sudarė J. Andriaus parengtam (išleistas JAV) Lietuvos žemėlapiui vardyną, kuris išleistas atskira knygute (joje daug Mažosios Lietuvos toponiminės medžiagos). Daug Mažosios Lietuvos bendrinės leksikos yra Wörterbuch der litauischen Schriftsprache [Lietuvių rašytinės kalbos žodynas, 5 t., 1932–1968]. Salys – vienas iš jo autorių (nuo II tomo). Salys tyrė Martyno Mažvydo raštų kalbą, pirmasis nustatė, kad M. Mažvydas buvo pietų žemaitis (dūnininkas). 1979–1992 Romoje išleisti Raštai (4 t.).

L: Dambriūnas L. Antanas Salys (1902.VII.21–1972.VII.31) // Lituanistikos darbai. Čikaga, 1973; Kruopas J. A. Salio kalbinė veikla // Lietuvių kalbotyros klausimai. V., 1973; Jonikas P. Antano Salio gyvenimo ir mokslinės veiklos bruožai // Salys A. Raštai, Roma, 1979, t. 1; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1. V., 1979; Drotvinas V. Antano Salio studijos Vokietijoje // Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 34, V., 1994, t. 34; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. V., 1992, t. 5, t. 6; Sabaliauskas A. Profesorius Antanas Salys – žmogus ir mokslininkas // Lietuvių kalbotyros klausimai V.,1994.

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Antanas Salys / Iš Lietuvių kalbos enciklopedijos, 1999