Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltistica“

baltų kalbotyros žurnalas, einantis nuo 1965 Vilniuje.

„Baltistica“, baltų kalbotyros žurnalas, einantis nuo 1965 Vilniuje. Skelbia straipsnius apie baltų kalbas ir jų santykius su kitomis, daugiausia indoeuropiečių, kalbomis. Atskirus skyrius sudaro baltistinių leidinių recenzijos ir informacija. Per metus išleidžiamas 1 tomas (2 sąsiuviniai). Iki 1999 išėjo 33 tomai (66 sąsiuviniai) ir 4 priedai, skirti baltistų tarptautinių konferencijų pranešimams. Leido Minties (iki 1975), Mokslo (1975–1992) leidyklos, nuo 1992 leidžia Vilniaus universiteto leidykla. Rengia Vilniaus universiteto Baltistikos katedra (iki 1974 rengė Lietuvių kalbos katedra). Redaktoriai: Jonas Kazlauskas (1965–1970), Vytautas Mažiulis (1970–1996), Bonifacas Stundžia (nuo 1996). „Baltistikoje“ savo darbus spausdina viso pasaulio baltistai lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis. Paskelbta V. Mažiulio (t. 4, 11, 14, 27 ir kiti), Williamo Schmalstiego (t. 5, 7, 18), Erico Hampo (t. 7, 10, 27 ir kiti), Leto Palmaičio (t. 12, 16, 21, 26 ir kiti), Juleso Levino (t. 12), Wojciecho Smoczyńskio (t 27), Anatolijaus Nepokupno (t. 9, 10), Audronės Jakulienės (Kaukienės) (t. 5, 30), F. Daubaro (t. 14, 17–19), Grasildos Blažienės (t. 22, 30), Emos Geniušienės (t. 17), Guido Michelinio (t. 23) ir kitų prūsistinių tyrinėjimų, taip pat darbų, skirtų Mažosios Lietuvos lietuvių kalbai. Plačiai analizuota M. Mažvydo raštų kalba (Zigmas Zinkevičius, t. 13, 14, 15; P. U. Dini, t. 23), aptarta Danieliaus Kleino rašyba, Kristijono Donelaičio konsonantizmas, XVIII a. Prūsijos lietuvių kalbos vokalizmas (Tamara Buchienė, t. 2, 3, 4), žmonių pavardės (G. Kiškienė, t. 21, 26); skaitytojai supažindinti su rankraštiniu 1728 metų klaipėdiškių žodynu (Vincas Urbutis, t. 24), vadinamuoju Krausės žodynu (Vincentas Drotvinas, t. 20); pateikta naujų duomenų apie Baltramiejaus Vilento literatūrinę veiklą (Jonas Kabelka ir Jurgis Lebedys, t. 2), etimologizuotas vietovardis Labguvà, aptarta autentiška K. Donelaičio pavardės forma ir daryba (Aleksandras Vanagas, t. 1, 9).

Bonifacas Stundžia

Iliustracija: Žurnalo „Baltistica“ XXIV(1), 1988 antraštė