Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladas Bakūnas

lietuvių žurnalistas, XX a. visuomenės veikėjas.

Baknas Vladas 1908 IX 3Lukšiuose (Šakių aps.) 1992 VII 01Los Andžele (JAV), žurnalistas. Mokėsi Lukšiuose, Šakiuose, Vilkaviškyje ir Klaipėdoje. 1927 Klaipėdos krašto šaulių rinktinės štabo raštvedys. 1935 Klaipėdos krašto gubernatūros valdininkas, 1939–1940 Lietuvos Generalino konsulato Klaipėdoje sekretorius. Bendradarbiavo „Lietuvos keleivyje“, „Vakaruose“, Lietuvos aide, Trimite, Klaipėdos radiofone. 1938–1939 redagavo pirmąjį Lietuvos jūreivystės žurnalą „Jūra“. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945 Lietuvių tautinės bendruomenės Saalfelde steigėjas ir pirmininkas, vėliau United Nations Relief and Rehabilitation (UNRRA) ir International Refugee Organisation (IRO) tarnautojas. 1949 apsigyveno JAV. 1952 įsteigė Amerikos Lietuvių bendruomenės Vakarų valstijų apygardą. Mažosios Lietuvos tematika rašė straipsnius Los Andžele leidžiamame žurnale Lietuvių dienos. Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos veikėjas.

LE

Vaclovas Bagdonavičius