Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jūra“, 1

iliustruotas mėnesinis žurnalas, ėjęs 1935–1939 Klaipėdoje.

„Jūra“, 1, laivininkystės, žvejybos, Klaipėdos uosto, buriavimo ir literatūros iliustruotas mėnesinis žurnalas, ėjęs 1935–1939 Klaipėdoje. Leido Lietuvos jūrininkų sąjunga Klaipėdoje ir Lietuvos moterų tautiniam laivynui remti sąjunga. Iki 1938 Jūra ėjo kaip laivininkystės, žvejybos ir pajūrio gyvenimo iliustruotas laikraštis. Bendradarbiavo V. Bakūnas, Teodoras Daukantas, P. Klimaitis, J. Kvietkauskas, Gediminas Galvanauskas, V. Sidzikauskas, R. Vilčiauskas ir kiti. Redaktoriai Adomas Daugirdas, Zigmas Domeika, Vladas Bakūnas. Spausdino akcinės bendrovės Rytas spaustuvė. Išėjo 43 numeriai. 1939 VI vietoj Jūros pradėta leisti Mūsų jūra.

Povilas Almis Mažeika

ŽE

Iliustracija: Žurnalo „Jūra“ vinjetė, 1937, nr. 8 (24)