Mažosios Lietuvos
enciklopedija

vidaus vandenys

upės, ežerai, kanalai.

vidaũs vándenys, upės, ežerai, kanalai. Dauguma Mažosios Lietuvos upių priklauso Nemuno, Priegliaus ir Vyslos baseinams. Kitų į Baltijos jūrą įtekančių upių baseinai nedideli ir yra netoli Baltijos jūros, Kuršių marių ir Aismarių. Šiaurinės ir pietvakarinės Mažosios Lietuvos teritorijos dalį užima žemuma (aukštis iki 50 m virš jūros lygio, žemiausia vieta ties Elbingu, 1,8 m virš jūros lygio). Į pietus nuo jos plačia kalvota morenine juosta iš rytų į vakarus driekiasi Baltijos aukštumos dalis – vadinamasis Mozūrijos ežerynas (aukštis iki 300 m virš jūros lygio, aukščiausia kalva – 312 m virš jūros lygio). Mažosios Lietuvos teritorija yra drėgmės pertekliaus zonoje, todėl jos upių tinklas tankus. Upės lygumų tipo. Jų maži nuolydžiai, lėta tėkmė, vingiuotos vagos. Hidrografiniame tinkle daug dirbtinių vandentakių: reguliuotų upių vagų, kanalų, sausinimo griovių. Upės neilgos. Jų vandeningumas nedidelis: tik penkiolikos upių vidutinis metinis debitas daugiau kaip 10 m3/s, trijų – daugiau kaip 50 m3/s, dviejų –daugiau kaip 100 m3/s. Vandeningiausios upės – Vysla ir Nemunas. Vyslos vidutinis daugiametis vandens debitas deltos pradžioje 930 m3/s, maksimalus debitas – 10 000 m3/s (1924, žemupyje), Nemuno – 634 m3/s, maksimalus debitas – 6820 m3/s (1829, ties Smalininkais). Upes maitina lietus, sniegas ir požeminis vanduo. Būdingos vandens režimo fazės: potvynis, poplūdis, nuosėkis. Per potvynius (pavasarį) didžiausias vidaus vandenų vandeningumas ir aukščiausias vandens lygis, upės dažnai išsilieja iš krantų. Mažosios Lietuvos vakarinėje dalyje potvyniai prasideda anksčiau negu toliau nuo Baltijos jūros esančiuose rajonuose. Poplūdžiai trumpalaikiai, nereguliarūs, susidaro nuo gausaus lietaus. Vasaros, rudens ir žiemos poplūdžiai kartais aukštesni už pavasario potvynius. Nuosėkiams būdingas mažas vandens debitas ir žemas vandens lygis; jie atsiranda sumažėjus ar visai nutrūkus paviršiaus nuotėkiui. Tuo metu upes maitina požeminis vanduo. Upės būna užšalusios vidutiniškai 2–3 mėnesius – gruodžio pabaigoje–kovo pabaigoje. Šalčių ir atšilimų kaita žiemą lemia labai nepastovų ledo režimą. Mažojoje Lietuvoje daug ežerų. Daugiausia Mozūrijos ežeryne; jo didžiausias ežeras Sniardvai, giliausias – Vuksnikai. Daugelis ežerų ledyninės kilmės, daug jų yra pratakūs, kai kurie vandenskyriniai (Kisainis, Taltas, Negotynas), daugiausia nenuotakių ežerų. Upės Mažojoje Lietuvoje buvo naudojamos kroviniams gabenti. Siekiant pagerinti laivybos sąlygas, nuo XIV a. pradėta tiesinti ir gilinti laivuojamas upes, kasti kanalus (perkasus). Įrengiant vandens kelią Nemunu į Karaliaučių, 1689–1697 iškasti 2 perkasai: vienas – tarp Gilijos ir Nemunyno (Mažasis Friedricho arba Greituškos perkasas), kitas – tarp Nemunyno ir Deimenos (Didysis Friedricho arba Pričkagrabės perkasas). 1835 iškastas Kryžionų perkasas (2). Buvo įrengiami sudėtingi vidaus vandens keliai su šliuzais ir kita įranga: 1860 Aukštasis perkasas (Elbingo kanalas), sujungęs Dravantos ir Drūsens ežerus, turintis 2 šliuzus ir 5 perkėlas. 1911 pradėtas įrengti Mozūrijos kanalas (su 10 šliuzų; nebaigtas), jungiantis Alnos upę su Mauro ežeru. Nemuno ir Vyslos deltoje, Priegliaus žemumoje labai išplėtotas sausinimo sistemų tinklas (sausinimo grioviai, vandens rinktuvai, polderiai).

1 lent. Didesnės Mažosios Lietuvos ir Rytų Prūsijos upės (baseinai didesni kaip 500 km2)
Upė Ilgis (km) Baseino plotas (km2) Vandens debitas
  visas krašto teritorijoje visas krašto teritorijoje žiotyse (m3/s)
Nemuno baseinas
Nemunas 937 116 97 864 5282 703
intakai: Gilija 43 43 - - -
  Rusnė 35 35 - - -
    Skirvytė 10 10 - - -
    Atmata 13 13 - - -
  Šešupė 298 62 6105 919 34,2
    Širvinta 44 6 1313 461 6,68
  Jūra 172 23 3994 142 38,7
  Minija 202 52 2942 380 38,2
    Veiviržas 68 19 668 45 8,88
Priegliaus baseinas
Prieglius 123 123 14 712 14 517 92,9
intakai: Deimena 37 37 - - 32,9
  Įsrutis 101 101 1250 1250 8,63
  Ungura 133 133 3639 3444 23,8
    Geldapė 89 89 677 677 5,89
    Pisa 94 94 1440 1245 9,36
      Rominta 57 57 548 466 4,36
  Auksinė 59 59 564 564 4,50
  Alna 289 289 7130 7130 43,9
    Vadongas 29 29 1226 1226 6,74
    Gubrė 73 73 1612 1612 8,91
    Ašvinė 59 59 659 659 4,28
Vyslos baseinas
Vysla 1048 95 194 424 32 457 1060
intakai: Nogatė 62 62 - - -
    Lyva 111 111 924 924 4,53
  Dravanta 207 101 5363 4227 30,0
  Osa 95 95 1606 1606 7,87
  Jegžnia (lenk. Jegznia) 115 74 1010 721 5,58
  Lukas (lenk. Ełk) 113 87 1526 1526 8,39
  Visa 40 4 589 42 3,24
  Pisa 80 24 4493 3429 26,0
  Omulevas (lenk. Omulew) 114 40 2059 1355 11
  Ožycas 146 15 2040 243 9,50
  Wkra 249 29 5322 412 22,0
Baltijos pajūrio ir Pamario upių baseinai
Danė 63 39 580 186 6,96
Nemunynas 16 16 1380 1380 13,1
intakas  Laukna 17 17 740 740 7,03
Frišingas 77 77 1170 1170 8,53
Paserija 155 155 2259 2259 15,2
Elbingas 18 18 1488 1488 6,55

Sudarė Algirdas Rainys

2 lent. Didžiausi Mažosios Lietuvos ir Rytų Prūsijos ežerai
Ežeras  Upės baseinas Plotas (km2) Didžiausias gylis (m)
Sniardvai Narevo 113,8 23,4
Jezioranai (lenk. Jeziorak) Dravantos 34,6 12
Dargainis Unguros 30,3 37,6
Negotynas Narevo 26,0 39,7
Mauras Unguros 25,6 43,8
Kisainis '' 20,2 24
Rosis (lenk. Roś) Narevo 18,9 31,8
Nida '' 18,3 23,7
Daubys Unguros 18,0 25
Vištytis '' 17,9 50,0
Raigardas Narevo 15,1 52
Drūsuo Elbingo 12,9 2,5
Nara (lenk. Narie) Paserijos 12,7 43,8
Šelmentas Narevo 12,6 21,9
Taltas '' 11,6 44
Ožyšas (lenk. Orzysz) '' 10,8 36
Lanskas (lenk. Łańskie) Alnos 10,5 53,8
Dadajus (lenk. Dadaj) '' 10,0 39,8

Sudarė Algirdas Rainys

Algirdas Rainys

Iliustracija: Įsės kaimo prieplauka, 1995

Iliustracija: Alnos ištakos, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Krantbėkis – uostas prie Kuršių marių, Brastos ir Bildavos upelių žiotyse, 2002

Iliustracija: Pričkagrabės kanalas, 1995

Iliustracija: Remontuojama Danės krantinė, 1927 / Iš Birutės Gabrėnaitės-Šipylienės albumo

Iliustracija: Karaliaus Wilhelmo perkasas, 1980