Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ventė

kaimas prie Kuršių marių, Ventės rage, tarp Šilutės ir Kintų.

Veñtė (vok. Windenburg), kaimas prie Kuršių marių, Ventės rage, 16 km į vakarus nuo Šilutės, 8 km į pietvakarius nuo Kintų. Vyganto Marburgiečio kronikoje paminėta, kad Kryžiuočių ordino vyriausiasis maršalas Henningas Schindekopfas stabmeldžiams atgrasyti 1360 pastatydino pilį, vadinamą Wynterburg. 1387 Ordino kelių į Lietuvą aprašymuose ji vadinama Wintpurg. 1436 paminėtas šios pilies viršininkas (Pfleger). Casparo Hennenbergerio (1595) jau minėti tik pilies likučiai. Manoma, kad jos akmenys buvo panaudoti statant Ventės bažnyčią. XVI a. pradžioje Ventė jau buvo palyginti didelė gyvenvietė: 1540 Klaipėdos valsčiaus mokesčių mokėtojų sąrašuose vietovėje Wyntburgk minėti 34 sodybų savininkai ir 4 samdiniai, veikė karčema (tikriausiai jau nuo Ordino laikų). XVII a. 4 dešimtmečio pradžioje Ventė priklausė Klaipėdos valsčiaus Rusnės seniūnijai, jos teritorija apėmė 66 ūbus ir 22 margus žemės, kurioje buvo 34 sodžiai ir 33 dalininkai. Apie 1578–1589 Ventėje įsteigta parapija (Ventės parapija), 1624 paminėtas precentorius. Priartėjus marių vandeniui, bažnyčios pastatas ėmė irti, todėl 1709 kunigas Wilhelmas Wittichas perkėlė parapijos centrą į Kintus. 1736 kaimas priklausė Rusnės domenų valsčiui, jame gyveno 16 lietuviškai kalbančių valstiečių šeimų. 1785 Wuendenburg buvo Įsruties apskrities Rusnės valsčiaus mišrusis kaimas su 20 ugniakurų. XIX a. tapo Šilokarčemos apskrities kaimo bendruomene (1852 buvo 246 gyventojai), kuri nuo 1874 priklausė Šilokarčemos apskrities Kintų valsčiui. 1852 įsteigta pradinė mokykla (Ventės pradinė mokykla). XIX a. 7 dešimtmetyje pradėta tvarkyti Ventės rago krantines, 1863 įrengtas mūrinis švyturys (Ventės rago švyturys). 1880 Ventėje įsteigta vandens matavimo stotis. 1905 kaimo bendruomenėje buvo 66 gyvenamieji namai, 352 gyventojai (298 lietuviai), 1910 – 350, 1925 – 301 gyventojas. 1929 įsteigta Ventės rago ornitologijos stotis.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Ekskursijoje prie Ventės švyturio: šeštas iš dešinės stovi švyturio prižiūrėtojas Mikas Posingis, apie 1924 / Iš Kintų Vydūno kultūros centro archyvo

Iliustracija: Klaipėdos uosto kapitono (direktoriaus) Liudviko Stulpino 1924 m. balandžio 23 d. pasirašytas įsakymas dėl Miko Pozingio skyrimo Ventės rago švyturio prižiūrėtoju / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio

Iliustracija: Ventės kaimo laukininko gyvenamasis namas, 1999

Iliustracija: Ventės kaimo laukininiko ūkinis pastatas, 1999