Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ventės rago ornitologijos stotis

Ventės rago paukščių stebėjimo stotis.

Veñtės rãgo ornitològijos stots, Ventės rago paukščių stebėjimo stotis, viena iš Mažosios Lietuvos paukščių stebėjimo ir žiedavimo stočių. Yra Ventės rago pusiasalyje. Vadinta Ventės paukščių stebykla; iki 1944 neinstitucionalizuota, veikė švyturio prižiūrėtojo asmeninės iniciatyvos dėka. Pirmieji žieduotojai buvo Mikas Posingis ir jo pagalbininkai. 1930 pavasarį ir vasarą Ernsto Schüzo ir Tado Ivanausko dėka iš Rasytės paukščių stebėjimo stoties gauti pirmieji žiedai ir pradėtas kryptingas paukščių žiedavimas pamaryje. Pavasarį ir rudenį paukščius žiedavo Vytauto Didžiojo universiteteo studentai Antanas Vaitkevičius ir Jonas Šeštokas. Iš pradžių paukščiai buvo gaudomi ant krūmų ir žemesnių medžių užmetamais tinklais ir žieduoti Rasytės ornitologinės stoties penkių dydžių žiedais su įrašu Vogelwarte Rossitten Germania, raide ir skaičiumi. Per metus buvo sužieduojama apie kelis tūkstančius pilkųjų varnų, paprastųjų varnėnų, kregždžių, įvairių rūšių zylių ir kitų paukščių. 1931 pradėta žieduoti lietuviškais žiedais su įrašu Université Lithuanie, vėliau – Museé Zool. Lithuania ir skaičiumi. 1934 atlikdamas bandymus su 4000 žieduotų varnėnų M. Posingis nustatė, kad jaunų ir senų paukščių skrydžių kryptį lemia ankstesnė patirtis. Iki 1938 sužieduota 84 000 paukščių. Ventės rago ornitologijos veikla nutraukta 1944, atnaujinta 1950. 1968–1969 greta Ventės rago švyturio pastatytos naujos ornitologijos stoties patalpos, 1980 įsteigtas muziejus. 1929–2006 Ventės rago ornitologijos stotyje ir jos apylinkėse sužieduota apie 2 mln. paukščių (daugiau kaip 200 rūšių). Pagauta daugiau kaip 1000 paukščių su Suomijos, Švedijos, Rusijos, Estijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Italijos ir kitų šalių žiedais. Nuo 1974 Ventės rago ornitologijos stočiai vadovavo Leonas Jezerskas, nuo 2013 – Vytautas Jusys. 1994–1999 leido žurnalą Ventės Ragas (redaktorius Vytautas Jusys).

L: Arnastauskienė T., Jakimavičius A. Lietuvos zoologai XVIII–XX amžiuje. V., 1997; Klaipėdos krašto perinčių paukščių atlasas. V., 1999; Jusys V., Jezerskas L. Ventės ragas: ornitologinė stotis. K., 2007; Posingis M. Meine Arbeit in Windenburg // Ciconia, 1999, nr. 7.

Leonas Jezerskas

Egidijus Bacevičius

Iliustracija: Ventės rago ornitologijos stotis, 1998

Iliustracija: Ventės rago paukščių gaudyklės / Iš Nijolės Strakauskaitės knygos „Klaipėda. Kuršių nerija. Karaliaučius“, 2005