Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ventės pradinė mokykla

Ventėje nuo 1624 minima pradinė mokykla.

Veñtės pradnė mokyklà, 1624 paminėtas pirmasis precentorius Jonas Lemanas (1626 paskirtas pirmuoju Ventės bendruomenės kunigu). 1676 vaikus mokė Christianas Hermannas, 1700 – Johannas Christianas Gallusas, Rusnės kunigo Michaelio Galluso-Gaidžio sūnus. 1705 ar kiek vėliau bažnyčią pastačius Kintuose, ten perkraustyta ir parapijos mokykla. Kurį laiką vaikai mokėsi Stankiškių kaimo mokykloje. Vėliau padaugėjus gyventojų prireikė savos. Ji atidaryta 1852. Vaikai mokyti lietuvių kalba, po 1873 pereita prie vokiečių kalbos. 1903 mokykla tapo dviklase, paskirtas antras mokytojas. Maždaug tuo pačiu laikotarpiu pastatytas naujas, tipinis raudonplytis mokyklos namas. Po Pirmojo pasaulinio karo mokytojavo Tėvelaitis, Hermanas Vaškys, Šiaulinskis. 1937 lankė 59 moksleiviai. Jie mokyti gimtosiomis kalbomis. Mokykla tęsė darbą ir po Antrojo pasaulinio karo.

Albertas Juška

Iliustracija: Ventės kaimo mokykla, iki 1944 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų