Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valteris Arnašius

XX a. I pusės Mažosios Lietuvos teisininkas.

Arnãšius Valteris apie 1910Tilžėje 1981Hannoveryje, teisėjas. Tilžės akto signataro Jurgio Arnašiaus sūnus. Baigęs Tilžės gimnaziją, su Lietuvos švietimo ministerijos stipendija studijavo teisę Karaliaučiaus universitete. Baigęs studijas 1930–1940 teisėjavo Klaipėdoje. 1934 įtrauktas į Klaipėdos krašto seimelį (Martyno Reizgio Direktorijoje) kaip teisininkas. 1940 naciai Arnašių atleido iš teisėjo pareigų, konfiskavo turtą. Užstojus uošviui Jonui Stimbrai, atleido ne dėl politinių motyvų, kad išvengtų koncentracijos stovyklos, o dėl „profesinės nekompetencijos“. Dirbo Karaliaučiuje sąskaitininku ir kas savaitę registravosi gestape. 1944 persikėlė į Hannoverį. Pagal specialybę darbo negavo, dirbo vertėju Jungtinių Tautų organizacijoje (vokiečių, anglų, prancūzų kalbos) pabėgėlių stovyklose, vėliau – tarnautoju įvairiose įstaigose. Žmona Gretė ir sūnus Helmutas Arnašius į Hannoverį atvyko iš Priekulės 1958.

MLFA

Vytautas Kaltenis