Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Helmutas Arnašius

lietuvių filosofas.

Arnãšius Helmutas 1941 IV 7Klaipėdoje, filosofas. Filosofijos mokslų habil. dr. (1977). Valterio Arnašiaus sūnus. Mokėsi Priekulės vidurinėje mokykloje. 1958 išvyko į Hannoverį (VFR), baigė gimnaziją. 1962–1968 Göttingeno, Marburgo, Tübingeno universitetuose studijavo filosofiją, teologiją bei socialinius mokslus. Nuo 1969 doktorantas Göttingene, 1972 apgynė filosofijos daktaro disertaciją. 1972–1978 mokslinis asistentas, 1978–1981 docentas Vakarų Berlyno Laisvojo universiteto Filosofijos institute. 1983–1986 Vokietijos komunistų partijos laikraščio Die Wahrheit korespondentas Vokietijoje ir Maskvoje. 1988–1996 Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vadovas. 1991–2001 Klaipėdos universiteto Teologijos katedros vedėjas; profesorius. Paskelbė darbų iš protestantizmo Mažojoje Lietuvoje istorijos, parašė Įvadą į Senąjį Testamentą (dar neišspausdintas), išleido atsiminimų knygą Keliai ir klystkeliai (1983).

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Helmutas Arnašius