Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Agnes Miegel

XIX–XX a. Rytprūsių vokiečių poetė.

Miegel Agnes 1879 III 9Karaliaučiuje 1964 X 26Bad Salzuflene (Vokietija), žymiausia Rytprūsių vokiečių poetė. Karaliaučiaus universiteto garbės daktarė (1924). Miegel protėviai kilę iš senosios Prūsos, save kildino iš prūsų. Jos auklė buvo lietuvininkė Lina. Vaikystėje tėvas Miegel veždavo į Baltijos pajūrį (likusį poetės įkvėpimo svarbiausiu šaltiniu), gražiausias krašto vietas. Miegel mokėsi aukštesniojoje mergaičių gimnazijoje Karaliaučiuje, gyveno pensione Weimare, keliavo ir mokėsi Paryžiuje, Londone. Berlyno ligoninėje tapo medicinos seserimi. Dirbo auklėtoja mergaičių internate netoli Bristolio. 1905 mokėsi mokytojų seminarijoje Berlyne. Dėl ligotų tėvų grįžo į Karaliaučių, kur gyveno 1906–1945. Dirbo žurnaliste. 1920–1926 Karaliaučiaus laikraštyje Ostpreußische Zeitung (pabrėžtinai vokiškos tautinės krypties) feljetonų skyriaus redakcijoje. Nuo 1927 nepriklausoma rašytoja. 1933 įsigalėjus naciams, priimta į Prūsijos Menų Akademiją (vok. Preußische Akademie der Künste), sulaukė nacių pagarbos. Parašė garbinantį eilėraštį Fiureriui, entuziastingai pasveikino A. Hitlerio puolimą Rytų Europoje. 1939 tapo Karaliaučiaus miesto garbės piliete. 1945 pabėgo į Daniją. 1948 persikėlė į Bad Nenndorfą, 1954 paskelbta jo garbės piliete, čia gyveno ir kūrė iki mirties. Jos buvusiame name įsteigtas Miegel muziejus. Miegel rašė apie Rytprūsius, jų istoriją ir gyventojus, ypač daug apie moterų likimus. Kūrė balades (buvo viena svarbiausių baladžių kūrėjų vokiečių literatūroje). Eilėraščių knygoje: Gedichte, 1901 ir 1939 [Eilėraščiai], Balladen und Lieder, 1907 [Baladės ir dainos; po jos kaip poetė išgarsėjo], Gedichte und Spiele, 1920 [Eilėraščiai ir žaidimai]. 1927 išleista knyga Gesammelte Gedichte [Rinktinės eilės] su garsiomis baladėmis: Die schöne Agnete [Gražioji Agnetė], Die Frauen von Nidden [Nidos moterys], Die Nibelungen [Nybelungai], Das Märchen von der schönen Mete [Pasaka apie gražiąją Metę] ir kitos. Baladėse jungta tikrovė, fantazija, simbolinė prasmė, aprėpiama plati istorinė perspektyva (nuo mitų iki dabarties). Atgaivintos senos prūsų sakmės, legendos, mitologija, riterių žygiai. Kiti kūriniai: Herbstgesang, 1932 [Rudens giesmė], Deutsche Balladen, 1936 [Vokiškos baladės], Du aber bleibst in mir, 1949 [Tačiau tu liksi manyje]. Parašė ir apysakų: Die schöne Malone, 1926 [Gražioji Malonė], Dorothee, 1931 [Dorotėja], Gang in die Dämmerung, 1934 [Ėjimas į prieblandą], Das Bernsteinherz, 1937 [Gintarinė širdis], Heimgekehrt, 1939 [Sugrįžus namo], Im Ostwind, 1940 [Rytų vėjyje], Mein Bernsteinland und meine Stadt, 1944 [Mano gintaro kraštas ir mano miestas], Die Blume der Götter, 1949 [Dievų gėlė], Der Federball , 1951 [Badmintonas], Gesammelte Gedichte, 1953 [Eilėraščių rinktinė], Gesammelte Balladen, 1953 [Baladžių rinktinė], Seltsame Geschichten, 1955 [Keistos istorijos], Märchen und Spiele, 1955 [Pasakos ir žaidimai] ir kitų. Rašė apsakymus, vaizdavo gamtą, perpasakojo krašto istoriją, legendas. Jos prozoje daug rytprūsiečių kasdienybės, perpintos mitais ir legendine praeitimi. Jos kūryba t. p. artima nacionalistinei vadinamajai Kraujo ir žemės literatūrai (vok. Blut- und Boden- Literatur), pabrėžusiai tautiškumą. Miegel gavo Kleisto literatūros (1916), Vokietijos Friedricho Schillerio draugijos Herderio (1936) ir Goethes (1940) premijas. 1979 Vokietijos paštas išleido specialų atspaudą ir pašto ženklą su Miegel atvaizdu. 1992 Karaliaučiuje atidengta Miegel atminimo lenta ant jos gyvenamojo namo. 1994 Bad Nenndorfe jai pastatytas paminklas. Miegel buvo krašto išeivių ir kultūros simboliu, vadinta Rytprūsių motina. Vokietijoje veikia Miegel muziejus, draugija ir kita.

L: Miegel A. Gesammelte Werke. Düsseldorf, 1952–65, Bd. 1–7; Piorreck A. Agnes Miegel. Ihr Leben und ihre Dichtung. Düsseldorf / Köln, 1967; Wagner R. M. Agnes Miegel. Bonn, 1985, 2 Aufl.; Beutner B. Die Darstellung der Prußen im Werk Agnes Miegel. Bad Nenndorf, 2000.

LE

MLFA

Manfred Klein

Iliustracija: Agnes Miegel

Iliustracija: Agnes Miegel knygos „Balladen und Lieder“ („Baladės ir dainos“), labiausiai išgarsinusios autorę, viršelis, 1910

Iliustracija: Agnes Miegel jaunystėje / Iš MLEA

Iliustracija: Žvilgsnis į Karaliaučiaus senojo universiteto rūmus / Iš MLEA

Iliustracija: Namas Karaliaučiuje (buvusi Luizos alėja 88), kuriame 1926–34 gyveno Agnes Miegel / Iš MLEA

Iliustracija: Darbo kambarys poetės memorialiniame muziejuje Bad Nenndorfe / Iš MLEA

Iliustracija: Poetės tėvas Gustavas Adolfas Miegelis / Iš MLEA

Iliustracija: Agnes Miegel Piliavoje su kaimynų sūnumi, 1945 pradžia / Iš MLEA