Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rainer Eckert

Raineris Ekertas, vokiečių kalbininkas.

Eckert Rainer (Raineris Èkertas) 1931 XII 10Haselyje (Čekija), vokiečių kalbininkas. 1957 baigė Maskvos universitetą (slavistikos specialybę). 1961 Maskvoje apgynė kandidatinę disertaciją, vėliau dėstė Leipcigo universitete. 1979–1991 dirbo Vokietijos Demokratinės Respublikos Mokslų akademijos Centriniame kalbotyros institute. Čia jo iniciatyva įsteigtas Baltistikos skyrius. 1992–1996 Greifswaldo universiteto Baltistikos instituto vedėjas. Tyrinėja įvairias baltų filologijos problemas, ypač istorinę morfologiją, frazeologiją. Paskelbė straipsnių apie Kristijono Donelaičio raštų kalbą, jų vertimą. Išleido knygą Baltistische Studien, 1971 [Baltistikos studijos], kartu su Elvyra Julija Bukevičiūte ir Friedhelmu Hinze parašė knygą Die baltischen Sprachen [Baltų kalbos]. Redagavo baltistikos problemoms skirtus leidinius. 1964–1984 Vokietijos baltistų draugijos pirmininko pavaduotojas, nuo 1984 jos pirmininkas. 1997 Vilniaus universitetas Eckertui suteikė garbės daktaro vardą.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. 2. V., 1982, p. 177–180; Sabaliauskas A. Padėkokime Raineriui Ekertui // Gimtoji kalba, 1996 nr. 12, p. 19–21.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Raineris Eckertas / Iš Lietuvių kalbos enciklopedijos, 1999