Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladimir Kulakov

rusų archeologas. Tiria Kaliningrado srities (Karaliaučiaus krašto) archeologijos paminklus.

Kulakov Vladimir 1948 VII 3 Maskvoje, archeologas. Habilituotas daktaras. 1966–1972 studijavo archeologiją Maskvos M. Lomonosovo universitete, nuo 1970 dirba Archeologijos institute Maskvoje. Nuo 1974 tyrinėja Kaliningrado srities (Karaliaučiaus krašto) archeologijos paminklus. Svarbiausi veikalai: kandidatinė disertacija Древность пруссов VI–XIII в. в. [Prūsų senovė VI–XIII a.] (1990), apie prūsų laidojimo papročius; Забытая история пруссов [Užmirštoji prūsų istorija] (1992); monografija Prūsai V–XIII a. (1994). История Пруссии до 1283 r. Т. 1. [Prūsijos istorija iki 1283] (2003). Kulakovas žvalgė apie 400 ir tyrinėjo apie 15 archeologijos paminklų, parašė 3 mokslo populiarinimo knygas bei apie 150 mokslinių straipsnių prūsų archeologijos tema.

L: Kulakovas V. Serbų palikimas // Užmirštieji prūsai. V., 1999, p. 117–204.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Vladimiras Kulakovas

Iliustracija: Vladimiro Kulakovo knygos „Prasijos istorija iki 1283“ viršelis. T. 1 (rusiškai, 2003)

Iliustracija: Prūsų kultūros budingi dirbiniai V–VIII a. / Iš Vladimiro Kulakovo knygos „Prūsijos istorija iki 1283“. T. 1 (rusiškai, 2003)

Iliustracija: Prūsų ir jotvingių skulptūros „akmeninės bobos“, XI–XII a. / Iš Vladimiro Kulakovo knygos „Prūsijos istorija iki 1283“. T. 1 (rusiškai, 2003)

Iliustracija: Prūsų kultūrai budingi archeologiniai radiniai – prūsų žemdirbystės įrankiai, XIII a. / Iš Vladimiro Kulakovo knygos „Prūsijos istorija iki 1283“. T. 1 (rusiškai, 2003)

Iliustracija: Prūsų kultūros budingi archeologiniai radiniai – prūsų ginkiuotės dalys ir puošmenos, XIII a. / Iš Vladimiro Kulakovo knygos „Prūsijos istorija iki 1283“. T. 1 (rusiškai, 2003)