Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Theodor Gustav Struck

Teodoras Gustavas Štrukas, XIX–XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Struck Theodor Gustav (Teodoras Gustavas Štrùkas) 1858 VIII 7Obeliškiuose 1945 IV 2Kopenhagoje, evangelikų liuteronų kunigas. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. Baigė Karaliaučiaus universitetą. 1884 ordinuotas kunigu. 1884 Priekulės parapijos kunigas pagalbininkas, antrasis kunigas, 1884–1888 Lenkviečių parapijos (Ragainės bažnytinė apskritis) kunigas, 1888–1893 Vyžių, nuo 1893 II 12 Verdainės kunigas, nuo 1894 Verdainės superintendentas. 1896 įsteigė našlaičių prieglaudą Verdainėje. Nuo 1901 pradžios buvo ir Šilutės apskrities mokyklų inspektorius. 1904 perkeltas į Kraupišką, 1904 balandį – į Ragainę superintendentu. 1905 apdovanotas Raudonojo erelio 4 klasės ordinu. 1891–1893 redagavo laikraštį „Alyvų lapai iš žemės amžino pakajaus“. 1891 su kunigu Otu Juliumi Šteinu ir kunigu Endrikiu Endrulaičiu parengė mišių knygas Alyvų lapai. Parengė ir 1893 išspausdino Toblyčelė kasdieniškam skaitymui Šventam Rašte (neišliko). Su sakytoju Mikeliu Kybelka peržiūrėjo atliktą giesmyno Pagerintos giesmių knygos (1897 ir vėlesni leidimai) kalbą. 1926 pabaigoje išėjo į pensiją ir apsigyveno Tilžėje. Čia būdamas emeritas iki pat II pasaulinio karo dar pamokslavo ir vykdė kai kurias bažnytines pareigas. Baigiantis karui per Aismares traukėsi į Vakarus. 1945 IV 1 pasiekė Kopenhagą, čia netrukus mirė.

Algirdas Žemaitaitis