Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Alyvų lapai iš žemės amžino pakajaus“

„Alywu Lapai isz Žemės amžino Pakajaus", savaitinis leidinys, ėjęs 1891–1893, 1926–1932.

„Alyvų lapai iš žemės amžino pakajaus“, „Alywu Lapai isz Žemės amžino Pakajaus", savaitinis leidinys, ėjęs 1891–1893, 1926–1932. Nr. 1–13 išėjo Priekulėje. Nr. 14 spausdintas Tilžėje 1893. 1891–1893 leido ir redagavo kunigas Theodoras Gustavas Struckas iš Vyžių, leidinyje spausdino pamokslus. 1926 leidinį atgaivino Gustavo Adolfo draugija. Šalia religinio turinio rašinių skelbė ir pasaulietinio pobūdžio žinučių bei nuotraukų. Spausdintas Šilutėje Memelländische Rundschau spaustuvėje gotišku šriftu. Redaktorius kunigas Martynas Šernius (1926–1932).

ŽE