Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Sūduvių knygelė“

apie 1520–1530 parašytas anoniminis traktatas vokiečių kalba apie Sembos sūduvių papročius, buitį, tikėjimą ir mitologiją.

„Sūdùvių knygẽlė“, apie 1520–1530 parašytas anoniminis traktatas vokiečių kalba apie Sembos sūduvių papročius, buitį, tikėjimą ir mitologiją. Sūduvių knygelė greičiausiai nukopijuota stambesnio veikalo dalis. Pirminis rankraštis nežinomas, išliko įvairaus tipo nuorašai pavadinimu Netikinčiųjų sūduvių ožio aukojimas su visomis kitomis apeigomis, kurias jie atlikinėjo (vok. Der vnglaubigen sudauen ihrer bockheiligung mit Sambt andern ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth). Tikslus sukūrimo laikas ir vieta nežinomi. Manoma, parengta Prūsijos kunigaikštystės Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupų pirmųjų vizitacijų laikotarpiu. Pirmąją vizitaciją Semboje (Medinavoje ir Vargiuose) atliko 1530 vyskupas Georgas von Polenzas, lydimas Pamario vyskupo Pauliaus Sperato. Jiems arba kam iš jų svitos priskiriama Sūduvių knygelės autorystė. Pirmą kartą tekstas išspausdintas 1561, nuo 1583 leista atskira knygelė – Teisingas Sembos sūduvių ir jų ožio aukojimo bei apeigų aprašymas. Sūduvių knygelėje aprašyta XVI a. Sembos gyventojų pasaulėjauta. Ją sudaro pratarmė, aptariamų prūsų dievų, įvairių švenčių ir ritualinių apeigų skyriai. Plačiai aprašoma santuoka, vestuvės, laidotuvės ir mirusiųjų paminėjimo papročiai, būrimas ieškant vagies, ožio aukojimas.

L: Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. V., 1994; Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 2. V., 2001; Klimka L. Jono Bretkūno žinios apie sūduvių mitologiją // Lietuviai ir Lietuvininkai, t. 5. Klaipėda, 2006; Aleknaitė E. Žemdirbių žyniai // Šiaurės Atėnai, nr. 855. 2007 VIII 4.