Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg von Polenz

Georgas fon Polencas, Sembos pirmasis protestantų vyskupas.

Polenz Georg, von (Georgas fon Pòlencas) 1478Gäritze (Saksonija) 1550 IV 28Balgoje, Sembos pirmasis protestantų vyskupas. Kilęs iš Saksonijos didikų. 1496 studijavo teisę Leipzige, vėliau Bolonijoje (Italija). Dirbo slaptuoju popiežiaus Juliaus II raštininku Romoje, vėliau perėjo į karaliaus Maksimilijano tarnybą. 1509 susipažino su Albrechtu, netrukus išrinktu Kryžiuočių ordino didžiuoju magistru. 1511 su Albrechtu įstojo į Ordiną, nuvyko į Karaliaučių. 1516 tapo Karaliaučiaus pilies komtūru. 1518 mirus vyskupui Günteriui von Bünau, Albrechtas jį rekomendavo į šį postą. 1519 VI 29 jis gavo vyskupo šventimus ir paskirtas Sembos vyskupu, 1521–1523 Prūsijos regentu. 1523 Karaliaučiaus katedroje paskelbė atsiribojąs nuo Romos ir popiežiaus, todėl jį atskyrė nuo Katalikų Bažnyčios. 1524 tapęs pirmuoju protestantų vyskupu Europoje, savo vyskupijoje įdiegė Reformacijos nuostatas. 1524 I 28 išleido įsakymą bažnytines apeigas atlikinėti lietuvių, prūsų, lenkų ir vokiečių kalbomis – taip Prūsijoje pradėtas senųjų gyventojų kalbų oficialus įteisinimas. Prisidėjo kuriant Karaliaučiaus universitetą. Savanoriškai atidavė savo turtus Albrechtui, už tai nuo 1526 gavo postą Balgoje su rezidencija. 1525 gruodį su Pamario vyskupu Erhardu Queisu surašė Prūsijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios pirmąją agendą. Apie 1530 su Pamario vyskupu Pauliumi Speratu sušaukė Prūsijos pirmąjį Evangelikų Liuteronų Bažnyčios sinodą. Jie sudarė evangelikų liuteronų pirmąją tikybos knygą, įvedė Prūsijoje vadinamąją Confessio Augustana [Tikėjimo išpažinimą]. Polentzas palaidotas Karaliaučiaus katedros rytinėje dalyje.

L: Schmidtke M. Königsberg in Preußen. Husum, 1997, S. 13–14; LE; Deutsche Biographische Enzyklopädie, t. 7. München., 1998.

Iliustracija: Vyskupo Georgo von Polenzo ir Johanneso Poliandro skulptūros, viduryje skulptorius Paulas Kimritzas, XX a. pradžia / Iš Martino Schmidtkes knygos „Königsberg in Prußen, 1997