Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Speratus

Paulius Šperatus, Paull Offer von Sperato , XVI a. Bažnyčios veikėjas, evangelikų liuteronų vyskupas.

Speratus Paul (Paulius Šperatus), Paull Offer von Sperato 1484 XII 13Rötlene 1551 VIII 12Marienwerderyje, evangelikų liuteronų vyskupas. Kilęs iš Švabijos didikų, studijavo Prancūzijoje teologiją, Italijoje – bažnyčios teisę. 1522 prisidėjo prie Martyno Liuterio. Nuo 1524 Karaliaučiuje buvo kunigaikščio Albrechto dvaro pamokslininkas. 1529 su Sembos vyskupu Georgu von Polenzu sušaukė pirmąjį Prūsijos evangelikų liuteronų sinodą. 1530 paskirtas Pamedės vyskupu (rezidavo Marienwerderyje). 1534 išleido knygą prieš anabaptistus. Kūrė giesmes, viena jų (Tavęsp, Jėzau Kristau, šaukiu)įdėta į evangelikų liuteronų giesmyną Pagerintos giesmių knygos. Susirašinėjo su Stanislovu Rapolioniu, rūpinosi, kad Martynas Mažvydas baigtų teologijos mokslus. Surinko svarbios medžiagos apie senųjų prūsų tikėjimą.

L: Tschackert P. Paul Speratus von Rötlen. Halle, 1891; Schmidtke M. Königsberg in Preußen. Husum, 1997.

Iliustracija: Paulius Speratus