Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Steponas Lukoševičius

XX–XXI a. Karaliaučiaus krašto tyrėjas.

Lukošẽvičius Steponas 1934 X 30 Šiauliuose 2016 VII 8 Vilniuje, Karaliaučiaus krašto tyrėjas. 1959 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1967 kartu su inžinieriumi Edvardu Gudavičiumi ir Z. Didžiuliu įkūrė krašto kultūros ir istorijos pažinimo klubą „Alkas“. Lukoševičius daug dėmesio skyrė Karaliaučiaus kraštui. Organizavo talkas Kristijono Donelaičio statytai bažnyčiai ir klebonijai Tolminkiemyje atstatyti ir aplinkai tvarkyti. Lukoševičius sukūrė kelis plakatus donelaitianos tematika, rengė pažintinių kelionių maršrutus po Karaliaučiaus kraštą. 1992 inicijavo laikraščio Donelaičio žemė įsteigimą ir leidimą, yra jo redaktorius ir daugelio straipsnių autorius. 1992–1993 dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijoje, kuravo švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo su Kaliningrado sritimi klausimus. 1994–1996 Lietuvos Respublikos Seime buvo subūręs įvairių frakcijų narių neformalią grupę bendradarbiauti su Kaliningrado sritimi. 1997 Karaliaučiaus filharmonijoje surengė M. Mažvydo Katekizmo 450 m. sukakties valstybinį minėjimą.

Antanas Budriūnas

Iliustracija: Steponas Lukoševičius, 1999