Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Alkas“

krašto kultūros ir istorijos pažinimo klubas Vilniuje.

„Alkas“, krašto kultūros ir istorijos pažinimo klubas. Alkas, kaip alternatyva sovietmečiu proteguotai oficialiajai lietuvių kultūrai, įsikūrė 1967 Skaičiavimo mašinų projektavimo biure Vilniuje. Alkas rengė Mažosios Lietuvos kultūros ir istorijos sukakčių minėjimus, lankė istorines vietoves, rūpinosi paminklų apsauga. Alko telkiami žmonės ypač daug pasidarbavo atstatant Tolminkiemio bažnyčią ir kleboniją (nuo 1979 Kristijono Donelaičio memorialinis muziejus) bei rengiant ten kasmetines tvarkymo talkas, į kurias suvažiuoja žmonės iš visos Lietuvos. Pirmininkai: Steponas Lukoševičius (1967–1972 ir 1977–2016), Antanas Budriūnas (1972–1976) ir Gediminas Vanagas (1976–1977).

Napaleonas Kitkauskas

Iliustracija: „Alko“ klubo talka Tolminkiemyje tautinio Atgimimo dienomis su lietuviškomis trispalvėmis, 1989