Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Edvardas Gudavičius

XX–XXI a. Lietuvos istorikas.

Gudãvičius Edvardas 1929 IX 6 Kaune 2020 I 27 Vilniuje, vienas žymiausių XX–XXI a. Lietuvos istorikų. Hum. mokslų habil. dr. (1993; istorijos mokslų dr. 1989). Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (1996), tikrasis narys (2000), nuo 2011 narys emeritas. Rusijos humanitarinių mokslų akademijos Sankt Peterburge narys (1999).). Viduriniųjų amžių Lietuvos istorijos tyrėjas. 1953 baigė Kauno politechnikos institutą, 1968 – istoriją Vilniaus universitete. 1974–1995 dirbo Lietuvos istorijos institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 1975–2012 dėstė Vilniaus universitete; profesorius (1991). Veikale Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII a. (1989) aprašoma Vokiečių ir Kalavijuočių (nuo 1237 Livonijos) ordinų agresija į Lietuvą, Prūsos užkariavimas ir 1242–1249 prūsų sukilimas, 1260 Durbės mūšio padariniai. Monografijoje apie Lietuvos valstybės kūrėją Mindaugas (1998) nagrinėjami ir ryšiai su vakarų lietuviais bei prūsais, politiniai santykiai su Vokiečių ir Livonijos ordinais. Knygoje Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki 1569 m. (1999) aptariama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kovos su vokiečių ordinais, Lietuvos valdovų politika, vakarų lietuvių ir Mažosios Lietuvos bei Prūsos problematika. Kalba apie Mažosios Lietuvos kolonizavimą lietuviais iš Žemaitijos ir Užnemunės.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Edvardas Gudavičius, 1998