Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Smalininkų lietuviška pradinė mokykla

Klaipėdos krašto mokyklų draugijos įkurta mokykla.

Smalininkų lietuviška pradinė mokykla, įkurta 1930 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos. Mokyklos vedėjai: A. Kaulius, F. Prekeris ir Martynas Purvinas (1937). Mokytojavo: Olga Paulikienė-Pacaitė, N. Motritshas, Kondrackaitė ir V. Žiogas. Mokyklos tėvų komiteto pirmininkas buvo ūkininkas Pečiulaitis (Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą suimtas ir kalintas Smalininkuose). 1934 Direktorija nusprendė, kad krašte bus dėstoma lietuvių kalba, tada mokyklų draugija uždarė Smalininkų lietuvišką pradinę mokyklą, pervedė vaikus į valstybinę mokyklą, perleido mokytojus krašto Direktorijai. 1936 vokiška Direktorija į mokyklas grąžino vokiečių kalbą; tėvams prašant 1936 lietuvių kalba sugrąžinta. Mokyklos patalpos nuomotos: jos darbą tikrindavo mokyklų draugija ir Direktorijos pareigūnai. Pastate buvo 4 klasės, mokytojų kambarys (su biblioteka), didelė virtuvė ir salė su scenos įrengimais. Salė ir klasės buvo išdekoruotos Lietuvos ir miestų herbais, lietuviškais vaizdais ir juostų motyvais. Mokykloje veikė vakariniai suaugusiųjų kursai, vykdavo organizacijų susirinkimai, Giedotojų draugijos choro repeticijos. Klaipėdos valstybinio teatro gastrolės ir valstybinių Lietuvos švenčių iškilmės. Per Kalėdų eglutės ir Motinos dienos renginius teikta neturtingiems mokiniams labdara. 1937–1938 mokykla dalyvavo sporto varžybose. 1938 pabaigoje mokėsi 154 mokiniai. Jų sudėtis buvo gana įvairi ir tiek kilme, tiek religija. Dauguma mokinių buvo kilę iš darbininkų: jų tėvai dirbdavo medžio apdirbimo įmonėse, ant sielių, baidokų ir pas ūkininkus. Antrą grupę sudarė vietos valdininkų vaikai (Smalininkai turėjo nemažą muitinę ir kitų įstaigų). Buvo ir ūkininkų vaikų, kurių vienas (J. Margis) žuvo su tėvais nuo nacių teroro, Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą. Žydų vaikai lankė valdišką Direktorijos mokyklą arba privačią mokyklą vien vokiečių dėstomąja kalba. 1939 III 22 Vokietijai užėmus kraštą mokykla uždaryta.

L: Purvinas M. Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija. K., 1995.