Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Schroederio spaustuvė

Johanno Friedricho Franzo Schroederio spaustuvė Priekulėje.

Schroederio spaustùvė, veikė 1865–1875 Priekulėje. Įkūrė Priekulės evangelikų liuteronų kunigas Johannas Friedrichas Franzas Schroederis savo vadovautai lietuvių našlaičių vaikų prieglaudai palaikyti. Schroederio spaustuvė buvo maža, turėjo 1 stakles, dirbo 2–3 specialistai. Nuo 1871 veikė knygrišykla. Spaustuvėje raidžių rinkėjo profesijos mokėsi prieglaudos auklėtiniai ir apylinkių jaunimas. Iš jų kilo žymūs lietuvių spaudos darbuotojai Martynas Šernius ir Jurgis Traušys. Schroederio spaustuvėje išėjo Klaipėdos apskrities administracijos laikraštis Memeler Kreisblatt (1866–68?) lietuvių ir vokiečių kalba, 46 lietuviškos knygos ir smulkieji spaudiniai gotišku. šriftu: Schroederio parengti elementoriai, M. Šapalo sudarytas liaudies dainų rinkinys mokyklai, kalendorius Evangeliškos kalendros (1866–1875). Schroederio spaustuvė prekiavo savo leidiniais, Karaliaučiuje juos platino ir reklamavo Frydrichas Kuršaitis (savaitraštyje Keleivis iš Karaliaučiaus). J. Schroederį paskyrus Klaipėdos apskrities mokyklų inspektoriumi spaustuvę nusipirko J. Traušys.

Domas Kaunas

Iliustracija: Franzas Schröderis (Schroederis) / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Franzo Schröderio (Schroederio) Priekulėje parengta skaitymo knyga, 1871 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Franzo Schröderio (Schroederio) Priekulėje parengtas elementorius, 1872 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996