Mažosios Lietuvos
enciklopedija

šalpa

Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Mažosios Lietuvos šalpa.

šalpà, Añtrojo pasáulinio kãro pabgėlių iš Mažõsios Lietuvõs šalpà. Ja rūpinosi Mažosios Lietuvos Taryba, veikusi Vokietijos Federacinėje Respublikoje (VFR). Didžiąją pajamų dalį sudarė aukos, surinktos iš Bendrojo Amerikos lietuvių fondo, Mažosios Lietuvos bičiulų draugijos, Mažosios Lietuvos veikėjų (Antano Diržio, Viliaus Pėteraičio, Anso Lymanto ir kitų), VFR vyriausybės ir Vokietijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios skirtos lėšos. Rūpintasi lietuvininkais ir visais rytprūsiečiais.

L: Simonaitis E. Šalpa // Keleivis, Nr. 10–12, 1951, p. 1–2.