Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ritualinės knygos

evangelikų liturginės knygos.

rituãlinės knỹgos, evangelikų liturginės knygos, praktinės kunigų knygos apie pamaldų bei kitų bažnyčios apeigų atlikimo tvarką, esančios sudėtine Bažnyčios organizacijos nuostatų (vok. Kirchenordnung) dalimi, vadinamos agendomis. Evangelikų Liuteronų Bažnyčios kiekvienoje šalyje naudojamos tos šalies Bažnyčios aprobuotos liturginės knygos. Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje nuo XVI a. vyravo dvi pagrindinės liturgijos tradicijos – Prūsijos (Mažojoje Lietuvoje) ir Lietuvos. Lietuviakalbė Prūsijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia nuo Reformacijos laikų naudojosi vokiškomis 1525, 1544, 1558, 1568 ir kitomis XVII a.–XX a. krašto agendomis. Pirmąsias evangelikų liuteronų liturgines tvarkas į lietuvių kalbą išvertė Martynas Mažvydas: krikšto apeigas Forma krikštyma (1559 Karaliaučius; apeigos paimtos iš Prūsijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios agendos 1558) ir Šventosios Vakarienės apeigas (Parafrazis; 1589, Karaliaučius). M. Mažvydas pirmajame giesmyne lietuvių kalba Giesmės krikščoniškas (1570) laisvai išvertė agendos (išl. 1558) rytmetinių ir vakarinių pamaldų tvarkas Redas Jutrinas ir Redas Mišpara. Baltramiejus Vilentas 1579 į lietuvių kalbą išvertė M. Liuterio parengtą Enchiridioną, kuriame buvo M. Liuterio sudarytos Krikšto bei Santuokos apeigų tvarkos knygos. Iki XVIII a. Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigai lietuviai naudojosi M. Mažvydo ir B. Vilento paruoštais liturginiais darbais ir rankraštiniais Prūsijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios apeigynų vertimais į lietuvių kalbą. Johannas Behrendtas išvertė naują Prūsijos Bažnyčios agendą į lietuvių kalbą: Davadnas pamokinimas (1730, Karaliaučius). 1775 Gotfrydas Ostermejeris į lietuvių kalbą išvertė paskesnį jos leidimą (Agenda; 1775, Karaliaučius). Prūsijos karaliui Friedrichui Wilhelmui III 1817 rengiantis skelbti krašto Liuteronų ir Reformatų Bažnyčių uniją, buvo sudaryta bandomoji unijinė agenda, kurios 1822 laida lietuvių kalba išspausdinta 1825 Karaliaučiuje. Besitęsiant liturginiams ginčams 1829 išleista nauja agenda vokiečių kalba (lietuvių kalba Agenda tai esti, išspausdinta 1830 Karaliaučiuje). 1895 išleista nauja Prūsijos Bažnyčios agenda vokiečių kalba, 1897 O. J. Steinas ir E. Endrulaitis ją išvertė į lietuvių kalbą (Agenda evangeliškajai bažnyčiai, 2 d., 1897, Tilžė). Ji buvo paskutinė Mažosios Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios agenda lietuvių kalba. 1945 Prūsijos unijinė Bažnyčia nustojo egzistavusi.

Darius Petkūnas

Iliustracija: Martyno Mažvydo „Forma krikštymo“, 1559

Iliustracija: „Paraphrasis“, 1589