Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Meyer

Richardas Mejeris, XX a. mokytojas, Klaipėdos krašto vokiečių veikėjas.

Meyer Richard (Richardas Mejeris) 1885 IX 1Ragainės aps. 1970 VI 23Bad Godesberge (Vokietija), mokytojas, Klaipėdos krašto vokiečių veikėjas. Mokytojavo Šilutėje. 1921–1926 Šilutės apskrities mokyklų tarėjas, vėliau Direktorijos patarėjas švietimo klausimais. Kultūrbundo (įkurtas 1923 Klaipėdoje) valdybos narys. 1924 išrinktas Klaipėdos krašto II seimelio, 1932 – IV seimelio pirmininko pavaduotoju. 1934 jam iškėlus bylą už vokiškumo palaikymą, Meyeris pabėgo į Vokietiją, iš kur vadovavo vokietininkų veiklai. Neįtikęs Rytprūsių gauleiteriui Erichui Kochui, 1937 paskirtas mokytoju Berlyne. 1949 atsikėlė į Oldenburgą. 1949–1965 Klaipėdos krašto vokiečių organizacijos Arbeitsgemeinschaft der Memelland Kreise e. V. (įkurta 1948 Hamburge) pirmininkas, Oldenburgo miesto tarybos ir Žemutinės Saksonijos landtago narys ir viceprezidentas. 1950–1963 vadovavo Bund der Heimatvertriebenen [Vokiečių pabėgėlių sąjunga]. Parengė Klaipėdos krašto I kraštotyros vadovėlį mokykloms Heimatkunde des Memelgebiets, 1922 [Klaipėdos krašto kraštotyra] ir brošiūrą Das Memelland, 1951 [Klaipėdos kraštas], kur pateikta vertingų žinių apie įvairias vietoves ir kita.

L: Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992, p. 7, 64, 66, 78, 89, 200, 208; LE; MLEA.

Iliustracija: Richardo Meyerio Klaipėdos krašto kraštotyros vadovėlio mokykloms „Heimatkunde des Memelgebietes“, 1922, antraštinis lapas / Iš Vlado Pupšio rinkinio