Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Koch

Erichas Kochas, nacistinės Vokietijos valstybės ir politikos veikėjas.

Koch Erich (Erichas Kòchas) 1896 VI 19Elberfelde (Vokietija) 1986 XI 12Barczewe (Lenkija), nacistinės Vokietijos valstybės ir politikos veikėjas. Vienas pirmųjų nacių smogikų, nacionalsocialistų partijos (NSDAP) narių. Nuo 1928 jos gauleiteris Rytprūsiuose. Nuo 1933 Rytprūsių provincijos oberprezidentas. Vokietijos Reichstago narys. Stengėsi, kad Rytprūsių bei Mažosios Lietuvos vokiečiai stotų į NSDAP, o Klaipėdos krašte įvyktų provokiškas sukilimas, kad kraštas būtų atplėštas nuo Lietuvos ir prijungtas prie Vokietijos. Vadovaujantis šūkiu Rottet aus, was litauisch ist [išrauti viską, kas lietuviška!], Kocho įsakymu lietuviški vietovardžiai ir vandenvardžiai keisti į vokiškus, uždrausta lietuviškų (t. p. Rytprūsių lenkų) organizacijų kultūrinė šviečiamoji veikla, išlaikiusieji lietuvybę buvo persekiojami, prievarta vokietinami. 1945–1949 slapstėsi, 1949 suimtas. 1959 Lenkijos teismo už karinius nusikaltimus nuteistas mirties bausme (kaltintas dėl apie 400 000 žmonių žūties), kuri pakeista kalėjimu iki gyvos galvos.

Algirdas Matulevičius