Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reussner

Roisneriai, XVII–XVIII a. Karaliaučiaus spaustuvininkų dinastija.

Reussner (Ròisneriai), XVII–XVIII a. Karaliaučiaus spaustuvininkų dinastija. Iki 1751 žymiausi Mažosios Lietuvos spaustuvininkai. Johannas Reussneris 1639 atvyko į Karaliaučių iš Rostocko. Gavęs kunigaikščio privilegiją pirmasis Mažojoje Lietuvoje pradėjo savo lėšomis spausdinti knygas (Reussnerio spaustuvė). Privilegija daugiau kaip 100 metų naudojosi J. Reussnerio įpėdiniai – Friedrichas Reussneris, Johannas Friedrichas Reussneris ir jo našlės antrasis vyras, Reussnerių įpėdinis, Johannas L. von L’Estocqas. F. Reussneris 1663 gavo karališkosios ir akademinės oficinos titulą (jį paveldėjo ir kiti Reussnerio spaustuvės įpėdiniai). Dėl savo teisių, numatytų privilegijoje, visi Reussneriai kovojo su kitais spaustuvininkais. Reussneriai išleido reikšmingiausius XVII a. lietuvių spaudinius, iš viso 89 lietuvių knygas, t. y. 27% visų Mažosios Lietuvos lietuvių knygų, spausdino 13 pavadinimų periodinius leidinius. Buvo vieni svarbiausių knygų tiekėjų Mažosios Lietuvos gyventojams.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.