Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reussnerio spaustuvė

poligrafijos, knygų prekybos įmonė, veikusi 1639–1746 Karaliaučiuje.

Reussnerio spaustùvė, poligrafijos, knygų prekybos įmonė, veikė 1639–1746 Karaliaučiuje. Didžiausia mieste spaustuvė su karališkosios ir Karaliaučiaus universiteto akademinės spaustuvės teisėmis, turėjusi knygrišyklą ir knygyną. Įkurta Johanno Reusnerio, Prūsijos kunigaikščio pakviesto iš Rostocko. Vėliau priklausė jo įpėdiniams. 1718 Reussnerio spaustuvėje dirbo 7 spaustuvininkai, raidžių rinkėjai. 1653–1744 išleido 89 knygas ir smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba, tarp jų pirmąją lietuvių kalbos gramatiką lotynų kalba – Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica, 1653 (ir jos santrauką vokiečių kalba Compendium litvanico-germanicum, 1654), D. Kleino parengtą giesmyną Naujos giesmių knygos (...), 1666, Kristupo Sapūno lietuvių kalbos gramatiką Compendium grammaticae Lithvanicae (...), 1673, daug valdžios įsakų lietuvių kaimiečiams. Taip pat išleido pirmuosius lietuviškus elementorius – Didžiajai Lietuvai skirtą Pradžia pamokslą, 1680, Mažajai Lietuvai – Skaitytinės, 1708. Apie 1661 pradėjo leisti visuose Baltijos kraštuose plitusį laikraštį Europäischer Mercurius vokiečių kalba. Paskutinei Reussnerio spaustuvės paveldėtojai našlei Marijonai Eleonorai Reussner ištekėjus už Johanno L. von L’Estocqo, spaustuvė perėjo jam ir buvo pavadinta jo pavarde.

Domas Kaunas

Iliustracija: Šrifto liejykla, XVII a. / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996