Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Reussner

Johanas Roisneris, XVII a. spaustuvininkas.

Reussner Johann (Johanas Ròisneris) 1598 1666 Karaliaučiuje, spaustuvininkas. Pirmasis Mažojoje Lietuvoje gavo kunigaikščio privilegiją ir pradėjo spausdinti knygas savo lėšomis. 1639 sudarė sutartį su Karaliaučiaus universitetu dėl vadovėlių, akademinės literatūros ir kitų knygų spausdinimo. 1640 X 5 kurfiursto Georgo Wilhelmo suteikta privilegija įpareigojo prekybininkus mokomąją literatūrą pirkti tik pas Reussnerį, uždraudė jiems įvežti tokias pačias knygas (nors ir pigesnes) iš užsienio. Reussneris gavo 2000 markių paramą įrangai pirkti ir patalpas, buvo įpareigotas turėti būtiną techninę įrangą, atnaujinti šriftus, ypač leidiniams Rytų kalbomis. Reussneris turėjo aprūpinti Prūsijos mokyklas vadovėliais vokiečių, lenkų, lietuvių ir lotynų kalbomis. Susitarta dėl vadovėlių tiražų ir kainų. Reussneris privalėjo pateikti universitetui kiekvieno kūrinio po 100 egzempliorių. Pirmą kartą įvesta privalomo spaudinio taisyklė – 1 egzempliorių reikėjo pristatyti universiteto bibliotekai. Nemokamai turėjo spausdinti valdžios įsakus, paliepimus, instrukcijas, viešus skelbimus ir kita. Tokia valstybinė privilegija tuo metu buvo vienintelė ir garantavo Reussneriui sėkmingą veiklą. Kiti spaustuvininkai ir Danielius Kleinas kovojo dėl Reussnerio privilegijos susiaurinimo, kaltino Reussnerį, kad šis delsia spausdinti lietuvių Bibliją, psalmynus, katekizmus, mokyklų vadovėlius, žodynus ir kitas knygas lietuvių kalba (neturėdamas lietuvių šrifto, Reussneris pirmiausia atlikdavo pelningus užsakymus). Išpjaustęs ir nuliejęs naują lietuvių šriftą Reussneris išleido D. Kleino Grammatica Litvanica (1653) ir kitų lietuvių knygas. Reussneris dirbo labai produktyviai, spaudinių kokybė buvo gera. Po 1 knygą 1640 ir 1647 nusiuntė į Frankfurto mugę. 1639 Reussneris turėjo 1 stakles, vėliau – 3; 1639 dirbo 2 pameistriai.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Iliustracija: Johanno Reussnerio spaustuvė nurodyta Danieliaus Kleino knygoje „Grammatica Litvanica...“, 1653

Iliustracija: Žinios apie spaustuvininką Danieliaus Kleino giesmyno viršelyje: „Karaliaučiuje išspaudė savo išradimais Pridrikis Reusneris metuose 1666“