Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Friedrich Reussner

Johanas Fridrichas Roisneris, XVIII a. spaustuvininkas.

Reussner Johann Friedrich (Johanas Fridrichas Ròisneris) apie 1746 Karaliaučiuje, spaustuvininkų Reussnerių dinastijos trečiasis atstovas, Friedricho Reussnerio sūnus. Reussnerių spaustuvę valdė nuo 1726. Turėjo gerą poligrafininko pasirengimą. Jam vadovaujant spaustuvė buvo viena žymiausių visoje Prūsijoje. Leido kunigaikščio privilegijoje numatytus spaudinius – religinę, mokomąją literatūrą, valdžios įsakus ir kitus dokumentus lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis. 1731 išspausdino 24 įsakus lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis, bendras tiražas – 105 050 egzempliorių. 1739 pardavinėtas lietuvių kalba išleistas katekizmas – 4000, vokiečių – 7000, lenkų – 3500 egzempliorių tiražu. Bylinėjosi su kitais Karaliaučiaus spaustuvininkais, bandžiusiais spausdinti (aplenkiant Reussnerio privilegiją) giesmynus ir mokyklinę literatūrą. Finansiškai rėmė J. W. Hablitzlo šriftų liejyklą Karaliaučiuje. 1740 jo spaustuvėje dirbo 10 poligrafininkų. Po Reussnerio mirties spaustuvė pradėjo nykti, verslą perėmė Reussnerio našlės antrasis vyras J. L. von L’Estocqas.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.