Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Reussner

Fridrichas Roisneris, XVII a. spaustuvininkas.

Reussner Friedrich (Fridrichas Ròisneris) 1678 Karaliaučiuje, spaustuvininkų Reussnerių dinastijos antrasis atstovas, Johanno sūnus. Po tėvo mirties perėmė spaustuvę su visomis sutartimis ir įsipareigojimais, t. p. privilegija. 1663 Reussneriui oficinai pirmą kartą suteiktas karališkojo spaustuvininko titulas, paveldimas ir jo įpėdinių. Bylinėjosi su P. Mense, išsikovojo monopolinę teisę spausdinti vadovėlius ir akademinius darbus. 1666 išleido Danielio Kleino giesmyną ir maldaknygę. Reikšmingas leidinys – laikraštis vokiečių kalba Europäischer Mercurius [Europos Merkurijus]. Po Reussnerio mirties iki 1726 spaustuvė priklausė jo našlei.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.