Mažosios Lietuvos
enciklopedija

reljefas

Žemės paviršiaus išorinis vaizdas, sukurtas vidinių ir išorinių Žemės jėgų

reljèfas. Žemės paviršiaus nelygumų visuma Mažojoje Lietuvoje susidarė veikiant: 1) tektonikai ir denudacijai iki kvartero periodo, 2) pleistoceno ledynų ir jų tirpsmo vandenų erozijai ir akumuliacijai, 3) poledynmečio jūros transgresijoms, upių gilinamajai ir šoninei erozijoms, šlaitų, eoliniams ir kitiems veiksniams, kurie šiek tiek pakeitė pirminį ledyno suformuotą reljefą. Mažojoje Lietuvoje vyrauja lyguminis žemumos reljefas, atsiradęs traukiantis paskutiniojo Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Kuršių marių – Nemuno žemupio ledyninei plaštakai prieš 16 000–11 500 m. Lygumos vidurį kerta Vilkyškių–Sembos fazinis galinių morenų gūbrys, susidaręs ledyno plaštakos pakraštyje, jai ten ilgiau užsilaikius prieš 13 000 metų. Mažosios Lietuvos pietinė dalis ribojama Mozūrų aukštumos (Baltijos aukštumų dalis), susidariusios Nemuno apledėjimo ledyno pakraštyje prieš 20 000–16 000 metų. Šios aukštumos atskiros kalvos yra pakilusios per 200 m virš dabartinio jūros lygio. Aukštumose pasitaiko priešakiniai moreniniai gūbriai, trikampiai moreniniai masyvai, galinės morenos, marginaliniai ozai ir keimų kalvos. Žemumose išsiskiria uždurpėjusi deltinė Nemuno žemupio lyguma, dugninės morenos ir limnoglacialiniai molingi plotai (vietomis su perpustyto smėlio kopų masyvais). Lygumų ir aukštumų paviršius išraižytas dabartinių upių slėniais (Priegliaus, Įsros, Pisos ir kitų) su aliuvinėmis (1-oji viršsalpinė terasa ir salpos) ir glacioaliuvinėmis (aukštesnės) terasomis. Pažemėjusiose vietose pasitaiko užpelkėjimai ir durpynai. Kuršių marios ir Aismarės nuo jūros atskirtos akumuliacinių smėlio nerijų su vėjo supustytomis kopomis. Žemesniuose jūros ir marių akumuliaciniuose smėlio krantuose driekiasi paplūdimiai. Prie jų šliejasi Baltijos jūros raidos Litorinos stadijos ir Baltijos ledynuotojo ežero krantiniai dariniai. Sembos pusiasalio krantai yra statūs abraziniai klifai, sudaryti pleistoceno, neogeno ir paleogeno nuogulų. Priekrantės povandeninė dalis paveikta abrazijos ir jūrinės akumuliacijos palengva gelmėja.

Algirdas Gaigalas

Iliustracija: Baltijos krantas ties Rūsiais, 1953

Iliustracija: Kuršių marių pakrantė netoli Juodkrantės, iki 1945 / Iš Justino Sajausko rinkinio

Iliustracija: Kalvose išsidėstęs Pabėtų miestelis (Semba), 2001

Iliustracija: Baltijos jūros krantas su spalvingomis atodangomis ties Didžiaisiais Kuršiais, 2001

Iliustracija: Kuršių nerija žvelgiant nuo Avino kalno (netoli Juodkrantės), 1970

Iliustracija: Nemuno krantų tvirtinimai ties Smalininkais, 2002