Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ragainės valsčius

Prūsijos kunigaikštystės administracinis padalinys.

Raganės vasčius (vok. Hauptamt Ragnit), Prūsijos kunigaikštystės administracinis padalinys. XVII a. pabaigoje jam priklausė 340 kaimų su 4371 ūbais dirbamos žemės, 6 bajoriški dvarai su 199 ūbais, 81 kulmiškių sodyba su 887 ūbais. Viena iš gyvenviečių (gal senųjų skalvių palikuonys) dar gyveno pagal prūsiškosios teisės nuostatas. Valsčius apėmė 10 parapijų ir 10 seniūnijų (vok. Schulzenamt): Lenkų, Lazdėnų, Tulių, Užpjaunių, Dainių, Kraupiško, Zaumarų, Šaudynų, Patilžės ir panemunių. Valsčiuje buvo 5000 ūbų valstybinio miško ir 5457 ūbai dirbamos žemės plote ties Būdupe, Ragupe ir Įsros aukštupiu. XVIII a. jo vietoje įkurtas Ragainės distriktas, o 1816–1818 Ragainės apskritis.

Martynas Purvinas