Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prūsų sukilėliai

prūsų sukilimų vadai.

prsų suklėliai. Labiausiai išgarsėjo notangas Herkus Mantas, kuris vėlesnėje istoriografijoje padarytas vyriausiu prūsų sukilėlių vadu. Atskiros gentys rinkosi savus vadus: Varmė turėjo Glapą, bartai išsirinko Divaną, pagudėnai – Auktumą. Semba, žuvus Glandui, atskiro žymesnio vado neturėjo. Pagudėje, kuri labiausiai priešinosi Kryžiuočių ordinui, sukilimo pabaigoje po Auktumo dar minėti Linka ir Keltys (t. p. žuvę). Prieš Ordiną sukilusių varmių tarpe minėti vitingai Stucas ir Skumas. Sukilėliams padėjo sūduvių vadas Skomantas. Prie Karaliaučiaus narsiai kovojo sembas Naliubas. 1277 sukilimo vadai buvę Gavyna, Stanta, Trinta ir Martynas.

Dar skaitykite prūsų sukilimai.

Iliustracija: Prūsų kario kalavijas rastas Vėluvos kapinyne, netoli Narkyčių, kur spėjama žuvo Herkus Mantas / Iš Alfredo Bumblausko rinkinio

Iliustracija: Prūsų kario ietigaliai, rasti Vėluvos kapinyne, netoli Narkyčių, kur spėjama žuvo Herkus Mantas / Iš Alfredo Bumblausko rinkinio

Iliustracija: Pašto vokas Herkui Mantui atminti, 2003