Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūsų lietuviams globoti draugija

draugija, įkurta per Pirmąjį pasaulinį karą Rusijoje.

Prsų lietùviams globóti draugijà, įkurta per Pirmąjį pasaulinį karą Rusijoje. Šelpė prūsų lietuvius, rusų okupantų 1914–1915 ištremtus į įvairias Rusijos vietas. Tarp tremtinių buvo Martynas Jankus, Anusis Pėteraitis. Viliaus Gaigalaičio ir kitų dėka piniginės pašalpos iš Prūsų Lietuvos per Švediją pasiekdavo Rusiją.

Dar skaitykite Globa (1).

L: Zienius St. 40 metų sukako šiemet Prūsų lietuviams globoti draugijai Saratove // Keleivis, 1956, Nr. 4, p. 6.

MLFA