Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anusis Pėteraitis

XIX–XX a. sakytojas.

Pteraitis Anusis 1867 VIII 6Anužiuose (Tilžės aps.) 1957 XRimstinge (Vokietija), sakytojas. Jaunystę praleido Vokietijoje, Cellėje atliko karinę tarnybą. Turėjo ūkį Gėgžduose. Įsitraukė į kovą už lietuvių kalbos išlaikymą mokyklose ir bažnyčiose, rinko parašus dėl lietuvių vaikų mokymo mokyklose lietuvių kalba. Keliavo po Mažąją Lietuvą, pastebėjo, kad lietuvininkams labai patiko Dievo žodį skaityti lietuvių kalba. Nu 1902 pradėjo skelbti Dievo žodį kaip sakytojas. Per Pirmąjį pasaulinį karą rusų karių areštuotas, kalintas Tauragės, Kelmės ir Telšių kalėjimuose. 1914 ištremtas į Sibirą, ten įkūrė mokyklą, šventadieniais atlikdavo religines apeigas, lankė ligonius. 1918 grįžo į Mažąją Lietuvą. Paskirtas sakytoju Tilžėje. 1921 ėmėsi organizuoti surinkimus. Lankėsi Didžiojoje Lietuvoje, Klaipėdos krašte ir Rytprūsiuose. 1923 Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos dalimi, rėmė pastangas įkurti atskirą (nuo Vokietijos nepriklausomą) Evangelikų Liuteronų Bažnyčią. Dievo žodį skelbė visame Klaipėdos krašte. 1932 apsigyveno Pagėgiuose. 1939 naciams užėmus kraštą, areštuotas; paliktas policijos priežiūroje, kai pasirašė įsipareigojimą nutraukti sakytojo veiklą. 1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Kiel-Friedrichsorte, buvo Mažosios Lietuvos lietuvių Kylio skyriaus pirmininkas, Mažosios Lietuvos tarybos narys, Lietuvių bendruomenės apylinkės pirmininkas. 1955 iš Holsteino persikėlė į Bavariją. Savo knygoje Surinkimai Prūsų Lietuvoje (išleista 1948 ir 1952) apžvelgė surinkimininkų problemas, pasakojo apie senuosius ir jaunuosius Dievo žodžio sakytojus, apie ruošimąsi surinkimams, minėjo misionierių Kristupą Lokį.

L: Sakytojas Anusis Pėteraitis. Surinkimai Prūsų Lietuvoje, 1952; MLFA.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Anusio Pėteraičio portretas, 1952 / Iš Viliaus Pėteraičio archyνo

Iliustracija: Anusio Pėteraičio knygos „Surinkimai Prūsų Lietuvoj“ viršelis, 1952 / Iš Viliaus Pėteraičio archyνo