Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams“

107 lietuviškų raštų faksimilinis rinkinys.

„Prsijos valdžiõs grõmatos, pagraudẽnimai ir apsãkymai lietùviams valstiẽčiams“, 107 lietuviškų raštų faksimilinis rinkinys, tarp jų 46 įsakai iš XVIII a., 21 iš XIX amžiaus. Jie buvo surasti po Antrojo pasaulinio karo Karaliaučiaus krašte (dar skaitykite lituanikos likimas po 1944). Kai kuriais viešojo gyvenimo klausimais Prūsijoje išleista nemaža įsakų ir skelbimų: dėl prekybos reguliavimo ir monopolijų – 17, dėl dezertyrų amnestavimo, gaudymo ir represavimo – 12, dėl draudimo elgetauti ir elgetyno – 8, dėl pabėgusiųjų baudžiauninkų ir kolonistų gaudymo – 3, dėl skundų karaliui davimo tvarkos – 4, dėl kovos su žmonių ir gyvulių ligomis – 13. Kai kurie įsakai (nr. 6, 71, 76, 92, 94) aiškino esminius kaimiečių žemėnaudos klausimus baudžiavos laikais ir ją panaikinus, kiti (nr. 99) nustatė šeimynos samdymo sąlygas. Nemaža įsakų išleista dėl smulkmenų: dėl žvirblių ir varnų naikinimo (nr. 30), dėl duonkepių krosnių iškėlimo iš namų (nr. 9), dėl draudimo avėti vyžomis (nr. 10), dėl greito važiavimo arkliais (nr. 25), dėl šaudymo per vestuves (nr. 12), dėl palaidų šunų laikymo (nr. 59). Už įsakų nesilaikymą kaimiečiams grasinta didelėmis bausmėmis (neretai mirtimi), o kilmingiesiems ir kitkuo – dažniausiai nedidelėmis piniginėmis baudomis. Įsakai atskleidė XVIII a. Prūsijos valstybės ypatybes. Iš centro per didžiulį biurokratijos aparatą tuomet siekta smulkmeniškai reguliuoti valdinių prievoles ir patį gyvenimo būdą, draudžiant nepatinkamus senus gyvenimo įpročius. Siekiant didelio pelno iš valstybinių monopolijų, kaimiečiams uždėtos prievolės pirkti nustatytą kiekį druskos ir kitų prekių, už jų nevykdymą grasinta žiauriausiomis bausmėmis. Lietuvininkams skirti įsakai skelbti vokiečių ir lietuvių kalbomis. Dažnai valdžios įsakus vertė į lietuvių kalbą Karaliaučiuje gyvenę lietuvių kunigai ar kantoriai, universiteto dėstytojai ir studentai bei kiti (Kristijonas Donelaitis, Kristijonas Gotlybas Milkus, Jonas Braškys, Kristijonas Liudvikas Sackersdorfas). Šie vertimai palaikė viešą lietuvių kalbos vartojimą. Bent 33 išversti įsakai neišliko.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960, p. 5–7.

Birutė Žemaitaitytė

Iliustracija: „Gräfe und Unzer“ – didžiausias pasaulyje Karaliaučiaus knygynas, veikęs nuo 1772, XX a. pradžia, piešinys / Iš MLEA

Iliustracija: Prūsijos valdžios įsakai lietuvių kalba: įsakas dėl LDK ir Lenkijos pirklių apsaugos, 1737 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Prūsijos valdžios potvarkis dėl Tepliavos elgetyno įsteigimo, 1793 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Laiškas su karališkojo Prūsijos pirmosios instancijos teismo štampu, 1919 / Iš Stanislovo Sajausko rinkinio