Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristijonas Liudvikas Sackersdorf

Kristijonas Liudvikas Zakersdorfas, XVIII a. Prūsijos valdžios įsakų į lietuvių kalbą vertėjas.

Sackersdorf Kristijonas Liudvikas (Kristijonas Liudvikas Zakersdorfas) XVIII a. Prūsijos valdžios įsakų į lietuvių kalbą vertėjas. Karaliaučiaus lietuvių bažnyčios precentorius. Dėl 1788 išleisto Karalaus Paliepimm’s, kaipo padunams pulasi išbėgussus Zalnierus pasekt ir apstabdyt… vertimo blogos kokybės pasitraukė iš vertėjo pareigų. Karaliaučiaus valstybės archyve buvo dar vieno Sackersdorfo įsako vertimo rankraštis.

Algirdas Žemaitaitis