Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Preußenland“

tęstinis leidinys, skirtas Prūsijos istorijos tyrimams.

„Preußenland“ [„Prūsų kraštas“, Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštotyros istorijos komisijos ir Prūsijos kultūros paveldo Slaptojo valstybinio archyvo pranešimai], tęstinis leidinys, skirtas Prūsijos istorijos tyrinėjimams, einantis nuo 1963. Leidėjas – Historische Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung [Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštotyros istorijos komisija], įkurta 1923 Karaliaučiuje, koordinavo Prūsijos istorijos tyrinėjimus, 1950 atnaujino savo veiklą, bendradarbiauja su Herderio institutu Marburge. „Preußenland“ skelbia metinius komisijos pranešimus, archyvinių dokumentų tyrinėjimus, rašo apie iškilias Prūsijos asmenybes, Kryžiuočių ordiną Prūsoje, Mažosios Lietuvos istoriją. 1963–1999 išėjo 37 numeriai. Tarp autorių – Friedrichas Beninghovenas, Svenas Erikas Ekdahlis, Stefannas Hartmannas, Bernhartas Jähnigas ir vokiečių, lenkų bei kiti mokslininkai. Yra paskelbę straipsnių ir lietuvių mokslininkai: Laima Breslavskienė (kartu su S. Ekdahliu), Vincentas Drotvinas.