Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sven Erik Ekdahl

Svenas Erikas Ėkdalis, viduramžių istorijos tyrinėtojas.

Ekdahl Sven Erik (Svenas Erikas Ėkdalis) 1935 VI 4 Kulltorpe (Jönköpingo lenas, Švedija, viduramžių istorijos tyrinėtojas. Profesorius, filosofijos mokslų daktaras. Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštų tyrimų istorijos komisijos (vok. Historische Kommission für Ost-und Westpreußische Landesforschung) Vokietijoje narys. Studijavo Geteborgo (Švedija) ir Göttingeno (Vokietija) universitetuose. Pagrindinės tyrinėjimų kryptys – Vokiečių ordino Prūsijoje istorija, santykiai tarp Ordino (vėliau Prūsijos valstybės) ir Lietuvos bei Lenkijos. Nuo 1979 Ekdahlis – vienas autoritetingiausių Slaptojo Prūsijos kultūros palikimo valstybinio archyvo Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem) mokslinių bendradarbių. Nuo 1996 – Šiaurės rytų Vokietijos kultūros draugijos (vok. Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg), leidžiančios reikšmingą periodinį leidinį Nordost-Archiv [Šiaurės rytų archyvas], valdybos pirmininkas. 1963 Zeitschrift für Ostforschung [Rytų tyrimų žurnale] paskelbė straipsnį Lietuvių atsitraukimas kautynėse ties Žalgiriu, kuriame pateikė anoniminį vieno kunigaikščio ar kariuomenės vado laišką Vokiečių ordino didžiajam magistrui, įrodantį, kad 1410 VII 15 „lietuvių bėgimas“ iš Žalgirio mūšio lauko buvo iš anksto suplanuotas ir puikiai pavykęs klaidinantis manevras. Europos pripažinimo sulaukė mokslininkų cituojami Ekdahlio veikalai: Jono Dlugošo Banderia Prutenorum (Göttingen, 1976; liet. 1992); 1410 mūšis prie Tannenbergo (Berlynas, 1982); 1410–1411 Vokiečių ordino algaknygė (Köln, 1988); daugybė straipsnių prestižiniuose viso pasaulio moksliniuose istorijos leidiniuose. Rašo apie senosios Lietuvos valstybės istoriją (ypač apie XV a. įvykius). Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos instituto (Klaipėdos universitete) mokslinės tarybos narys. Lietuvos archyvuose ir bibliotekų rankraštynuose organizavo Prūsijos istorijos dokumentų restauravimo finansavimą. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai padovanojo retos istorinės literatūros kolekciją. Padeda Lietuvos istorikams patarimais, parūpina reikalingos istorinės medžiagos (pvz., R. Jasui ir kitiems spaudai rengiant knygą Vygantas Marburgietis. Naujoji Prūsijos kronika, 1999). Renka Lietuvos istorijos ikonografiją Vokietijos, Švedijos ir kituose archyvuose, talkina muziejams. 1998–1999 Ekdahlis Vilniuje skaitė paskaitas Lietuvių pabėgimas Žalgirio mūšyje; Žalgirio mūšio demitologizavimo problema; Vokiečių ordino karo žirgai Prūsijoje. Visos 3 paskaitos 1999 išleistos atskira knyga Žalgiris. Šiandienos žvilgsnis. Už nuopelnus Lietuvos mokslui ir jo propagavimą Europoje 1999 Ekdahlis apdovanotas Gedimino 5 laipsnio Ordinu.

Vydas Dolinskas

Iliustracija: Svenas Erikas Ekdahlis, 1999

Iliustracija: Sveno Ekdahlio knygos „Jono Dlugošo Prūsų vėliavos Žalgirio mūšio šaltinis“, 1992, viršelis