Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Beninghoven

Fridrichas Beninghovenas, XX a. vokiečių archyvaras.

Beninghoven Friedrich (Fridrichas Bèninghovenas) 1925 III 9 Berlyne 2014 X 22 ten pat, vokiečių archyvaras. Filosofijos dr. (1958). 1974–1990 Slaptojo valstybinio Prūsijos kultūros paveldo archyvo Berlyne-Dahleme direktorius. Aktyviai dalyvavo kelių istorijos draugijų veikloje: iki 1989 buvo Prūsijos istorijos komisijos pirmininkas, iki 1982 Koperniko draugijos prezidentas, Rytų ir Vakarų Prūsijos krašto istorijai tirti komisijos narys. Nuo 1969 žurnalo Zeitschrift für Ostforschung redakcinės kolegijos narys (paskelbė per 30 straipsnių). Svarbiausios tyrimų kryptys – vokiečių ordinai, jų karai ir įsitvirtinimas baltų žemėse, kultūra, šaltinių publikacijos. Svarbiausi veikalai: Der Orden der Schwertbrüder, 1965 [Kalavijuočių ordinas]; Immanuel Kant. Leben–Umwelt–Werk, 1974 [Imanuelis Kantas. Gyvenimas, aplinka, darbai]; Die Burgen im deutschen Sprachraum, 1976 [Pilys vokiečių kalbos regione; su kitais]; Friedrich der Große, 1986 [Frydrichas Didysis].

Vytautas Raudeliūnas