Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herderio institutas

mokslinių tyrimų institutas Marburge.

Hèrderio institùtas (vok. J. G. Herder Institut), vienas svarbiausių Vokietijos mokslinių tyrimų institutų. Įkurtas 1950 Marburge. Išlaikomas Vokietijos federacinės valdžios. Tiria Vidurio Europos kraštus – Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Baltijos valstybes ir buvusias Prūsijos žemes. Iš pradžių tyrinėjo vokiškąjį paveldą šiuose kraštuose. Po 1993 daugiau dėmesio skiria Vidurio Europos kraštų istorijai, jų ir Vokietijos santykiams. Instituto darbuotojai – 15 etatinių mokslininkų. Jie skelbia savo tyrinėjimus, rengia suvažiavimus, remia jaunus mokslininkus, skiria stipendijas užsienio mokslininkams. Herderio institutas turi biblioteką – 320 000 knygų; portretų, žemėlapių, dokumentų, laikraščių straipsnių rinkinius. Nuo 1952 leidžia Zeitschrift für Ostforschung [Rytų tyrinėjimų žurnalas], nuo 1995 – Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung [Rytų ir Vidurio Europos tyrinėjimų žurnalas]. Jame skelbiama daug straipsnių ir apie Mažąją Lietuvą, pvz., Plieg E. A. Das Memelland 1920–1939, 1962 [Klaipėdos kraštas 1920–1939 metais]. Nuo 1994 leidžia Baltische Bibliographie [Baltijos bibliografija], kurioje minimi svarbesni veikalai apie Mažąją Lietuvą; Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen [Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos bibliografija].

Arthur Hermann