Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmai

visuomeninė organizacija, vienijanti pramonininkus ir prekybininkus, atstovaujanti jų interesams.

Klapėdos krãšto prãmonės ir prekýbos rmai (vok. Industrie- und Handelskammer für das Memelgebiet) pratęsė ir išplėtė Klaipėdos senosios pirklių korporacijos veiklą. XVI a. pabaigoje įgijusi teises Klaipėdos pirklių gildija 1822 tapo korporacija. 1861 ji turėjo 276, 1913 – 146 narius. XX a. pradžioje valdė 5 fondus, pajūrio miško kompleksą (vok. Plantage). 1911 korporacija aprėpė ir Klaipėdos bei Šilutės apskritis. 1919 X 11 patvirtintas korporacijos reorganizavimo į Prekybos rūmus (vok. Handelskammer) statutas. Pagal jį Prekybos rūmai valdė Klaipėdos biržą (būstinę), svorių ir matų įstaigą (vok. Wiege- und Messamt), įvairias kasas. Prie rūmų veikė Darbdavių sąjunga (vok. Arbeitgeberverband für Handel, Industrie und Gewerbe), Medžio pramonininkų sąjunga (vok. Verband der Holzindustriellen), Didmenininkų ir importuotojų sąjunga (vok. Verband der Grosshändler und Importeure) ir kita, buvo darbo komisijos (pramonės, medienos, javų prekybos ir knygų). Kraštą atskyrus nuo Vokietijos, Prekybos rūmai pavadinti Klaipėdos krašto prekybos rūmais (vok. Handelskammer für das Memelgebiet). Narių padaugėjo nuo 20 iki 28 (1923 IX 12; 20 jų atstovavo Klaipėdos miestui ir apskričiai, 5 – Šilutės apskričiai, 3 – Pagėgių apskričiai). 1922 rūmai išleido 21 175 mln. markių vertės laikinuosius pinigus (vok. Notgeld). 1928 rūmai pavadinti Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmais. Narių skaičius nepakito. Jie telkėsi į atskiras Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių pramonės, transporto, didmeninės, mažmeninės prekybos grupes. Be įvairių komisijų (1932–1934 jų buvo 11), rūmai turėjo savo ekspertus ir prisaikdintus revizorius. 1939 Klaipėdos kraštą prijungus prie Vokietijos, Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmai prarado savarankiškumą. Jie tapo Rytprūsių pramonės ir prekybos rūmų (Industrie- und Handelskammer für Ostpreussen) kontora Klaipėdoje.

Julius Žukas

Iliustracija: Danės uostas su buriniais kuršlaiviais prie krantinių ir Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmai, apie 1938 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio