Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prezidentas Smetona“

tarpukario Lietuvos karo laivas.

„Prezideñtas Smetonà“, vienintelis tarpukario Lietuvos karo laivas. Pastatytas 1917 G. Seebecko laivų statykloje Gestemündėje. Ilgis – 58,80 m, plotis – 7,50 m, gramzda – 2,60 m, greitis iki 16 mazgų. Turėjo 2 garo katilus, 2 patrankas (75 mm) ir 4 kulkosvaidžius. Vadinosi M-59. 1925 nupirktas Lietuvos pasienio policijai kovoti su kontrabanda. 1932 pastatytas uoste, policijai nupirkus kitus motorlaivius. Po remonto Liepojoje apginkluotas dviem Oerlikon pabūklais (20 mm), dviem sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir dviem lengvais BRNO kulkosvaidžiais. 1935 VIII 7 Lietuvos kariuomenės vado įsakymu įkurtas Lietuvos karo laivynas ir jam perduotas „Prezidentas Smetona“ kaip mokomasis karo laivas. Pasienio kontrolei „Prezidentas Smetona“ dėl silpnos ginkluotės, pasenusios konstrukcijos bei radijo stoties, prastų prožektorių nebetiko. Naciams 1939 pradžioje užėmus Klaipėdą, „Prezidentas Smetona“ išplaukė ir laukė (plaukiodamas jūroje arba stovėdamas Liepojoje), kol bus pagilintas Šventosios uostas. Po Lietuvos sovietinės okupacijos (1940 VI 19) pavadinimas pakeistas į Prezidentas. Tada laivo vadas kapitonas leitenantas Povilas Labanauskas, Vytautas Kuizinas ir Ričardas Nakas burine jachta Nijolė pabėgo į Klaipėdą. Laivo vadu paskirtas buvęs „Partizano“ vadas J. Tamašauskas, laive palikti 4 karininkai, politinis vadovas, 3 kūrikai ir 2 jūreiviai. 1940 birželį dar kartą pakeistas pavadinimas į Pirmūnas. Birželio 24 įsakyta: …pakitus sąlygoms: 1. Išvesti karo laivą „Pirmūnas“ iš kompanijos ir laikyti nuginkluotame rezerve. 1940 VII 30 įsakymu Pirmūnas laikinai perduotas Šventojoje buvusiai SSRS kariuomenei, o panaikinus Lietuvos kariuomenę įtrauktas į sovietinį Baltijos karo laivyną ir pavadintas Koral. Liepojoje laivas naujai apginkluotas, įjungtas į minų tralerių flotilę ir paženklintas T-5 1. Vienais duomenimis, Pirmūną 1941 VIII 18–19 naktį Rygos įlankoje paskandino torpedinis vokiečių laivas S-58; kitais – jis torpeduotas 1945 II 1 prie Aegnos salos į šiaurės vakarus nuo Talino.

L: Jurgelevičius P. Pirmojo mūsų karo laivo belaukiant // Karys, 1927, Nr. 27; Surgailis G. Lietuvos karinis laivynas 1935–1940. V., 2003.

Henrikas Švambarys

Iliustracija: Karo laivo „Prezidentas Smetona“ įgula, 1930 / Iš Dionizo Varkalio rinkinio

Iliustracija: Karo laivas „Prezidentas Smetona“ Šventosios uoste, 1939 / Iš Mikelio Balčiaus rinkinio